Příjem humanitární pomoci do České republiky v průběhu druhé vlny pandemie Covid-19

Přijatá pomoc do České republiky

Česká republika se v rámci druhé vlny pandemie Covid-19 potýkala již od začátku září 2020 s obrovským nárůstem nemocných a lidí a hospitalizovaných pacientů. Z těchto důvodu a také z obavy o budoucí nepředvídatelný vývoj s množstvím vytížených nemocničních /lůžkových kapacit dospělo Ministerstvo zdravotnictví k rozhodnutí požádat o pomoc.

K aktivaci Mechanismu civilní ochrany došlo ze strany ČR prostřednictvím kontaktního bodu – operačního a informačního střediska GŘ HZS ČR.

Oficiální žádost ČR o pomoc v souvislosti se zvládáním nedostatku zdravotnických přístrojů byla vložena do systému CECIS (Common Emergency and Information System - Společný komunikační a informační systém Evropské unie) dne 18. 10. 2020.

Vzápětí obdržela česká strana nabídky pomoci od samotné Evropské unie i ostatních států.

Samotná organizace transportu, veškeré související administrativní úkony, převzetí materiální pomoci řešila pracovní skupina poskytování a příjmu humanitární pomoci ze zahraničí v součinnosti s odpovědnými osobami na Ministerstvu zdravotnictví ČR.