Humanitární pomoc 2020

Humanitární pomoc

Poskytování humanitární pomoci ČR se řídí zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů. Humanitární pomoc poskytovaná do zahraničí je souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí po vzniku mimořádných událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním následkům.

Humanitární pomoc zahrnuje jak reakci na ad hoc přírodní či lidmi způsobené katastrofy, tak pomoc v dlouhodobých (komplexních) humanitárních krizích a při prevenci katastrof.

Státní humanitární pomoc ČR do zahraničí je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí (MZV). Z tohoto rozpočtu lze financovat humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí zejména záchranářskou, materiální, finanční, poradenskou nebo kombinovanou. Státní humanitární pomoc může být v určitých případech financována i z rozpočtu Ministerstva vnitra (MV).

Podle § 9 zákona č. 151/2010 Sb. MV poskytuje humanitární pomoc do členských států EU a jiných států tvořících Evropský hospodářský prostor a rozhoduje o jejím rozsahu a formě.

Na humanitární pomoc v roce 2020 bylo původně vyčleněno 220 mil. Kč; v průběhu roku byl rozpočet navýšen o téměř 164 na pomoc Sýrii, Iráku a pomoc Africe.

V roce 2020 bylo schváleno 85 humanitárních a humanitárně-rozvojových aktivit  ve 33 zemích v souhrnné hodnotě 383,7 mil. Kč.

Podobně jako v předchozích letech byla značná část humanitárního rozpočtu věnována na potřeby nuceně vysídlených lidí (vnitřně i ve třetích zemích) hlavně v důsledku konfliktů, včetně podpory hostitelských komunit a také byla značná část rozpočtu vyčleněna na pomoc v rámci pandemie covid-19; zbylé finanční prostředky šly na okamžitou pomoc i obnovu po katastrofách.

ČR v průběhu roku 2020 poskytla finanční humanitární pomoc do následujících zemí: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Filipíny, Indonésie, Írán, Pákistán, Jemen, Súdán, Jordánsko, Kambodža, Libanon, Myanmar, Bangladéš, Mali, Niger, Sýrie, Ukrajina, Kolumbie, Zambie, Irák, Peru, Gruzie, Austrálie, Albánie, Čína, Moldavsko, Itálie, Španělsko, Palestinská autonomní území, Arménie, Ázerbájdžán, Vietnam, Burkina Faso.

 

V průběhu roku 2020 byla poskytnuta záchranářská pomoc Libanonu. Materiální humanitární pomoc byla poskytnuta následujícím státům: Číně, Bosně a Hercegovině, hned dvakrát Řecku, San Marinu, Libanonu, Francii, Arménii, Ukrajině, Černé Hoře, Kosovu, Bělorusku a Chorvatsku.

Libanonu byla poskytnuta i expertní pomoc, kdy byl styčný důstojník HZS ČR zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu EU, který působil v Bejrútu.

Podrobné informace o humanitární pomoci nejen v roce 2020 naleznete na www.usar.cz.

Na rok 2021 byl na poskytování státní humanitární pomoci do zahraničí původně navržen rozpočet MZV 220 mil. Kč, ale parlament ČR rozpočet snížil na 120 mil. Kč.

 
Bosna a Hercegovina

Bosenská vláda požádala ČR o pomoc při zvládání další migrační vlny uprchlíků. ČR poskytla následující pomoc: spací pytle (2 000 ks), přikrývky (2 000 ks), jídelní nádobí (třídílná sada; 500 ks) a pláštěnky (2 000 ks). Hodnota uvedeného materiálu byla cca 2,31 mil. Kč.

Shromáždění všech jedenácti příslušníků HZS ČR, kteří tvořili jednotku MV-GŘ HZS ČR, proběhlo 10. ledna 2020 v areálu Skladovacího a opravárenského závodu HZS ČR (SOZ HZS ČR) ve Zbirohu. Zde byl materiál naložen do určených nákladních vozidel, prošel celním odbavením a byl připraven k transportu. Konvoj dále pokračoval v cestě v pondělí 13. ledna 2020 brzy ráno přes Slovensko, Maďarsko a Chorvatsko do Bosny a Hercegoviny. V úterý došlo k předání materiálu v Sarajevu představitelům místního červeného kříže, za účasti zastupitelského úřadu ČR v Sarajevu a Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny.

Zpáteční cesta konvoje zpět do ČR proběhla bez větších komplikací (na rozdíl od cesty tam, kdy se jednotka na bosenských hranicích zdržela při vyřizování celních dokumentů přes 4 hodiny) a jednotka dorazila zpět do Brna ve středu v nočních hodinách, odkud se příslušníci rozjeli na své základny. Poskytnutá pomoc byla financována z migračního programu MV.

 
Čína

Od podzimu 2019 se v Číně, s epicentrem v aglomeraci Wuchan, šířil virus označovaný 2019-nCoV (dřívější název pro SARS-CoV-2), reps. koronavirus.

Na žádost čínských orgánů proběhla přes Středisko pro koordinaci odezvy na mimořádné události EU (ERCC) aktivace Mechanismu civilní ochrany Unie, s žádostí o osobní ochranné prostředky, později doplněna taktéž o desinfekční prostředky.

Nákup materiálu zabezpečilo z komerčního trhu MZV, konkrétně se jednalo o ochranné a desinfekční prostředky – zdravotní rukavice (150 000 ks), operační pláště (15 200 ks), chirurgické roušky (10 896 ks), zdravotní masky (6 091 ks), prášková a tekutá desinfekce (5 ks). Celkem se jednalo o 24 palet materiálu o hmotnosti 4,5 tuny.

Přeprava materiálu proběhla dne 14. února 2020 pozemní cestou do místa shromáždění materiálu ve Vídni, tento úkol byl realizován jednotkou MV-GŘ HZS ČR a dále letecky z Vídně do Wuchanu, které bylo zabezpečeno letounem Rakouského červeného kříže. Spolu s ČR a Rakouskem využily letecké přepravy materiálu z Vídně i Maďarsko a Slovinsko. Materiální pomoc byla přepravena do čínského Wuchanu dne 23. února 2020.

 
 
Řecko – březen a duben 2020

Na začátku měsíce března požádala řecká vláda prostřednictvím ERCC o aktivaci Mechanismu civilní ochrany Unie a následnou pomoc při zvládání další migrační vlny uprchlíků.

ČR nabídla řecké straně komodity související s ubytováním velkého množství osob v uprchlických táborech, konkrétně se jednalo o nafukovací lehátka (1 000 ks), spací pytle (1 000 ks), vlněné přikrývky (1 000 ks), gumové boty (1 000 ks), pláštěnky (1 000 ks), ručníky (1 000 ks), kalová čerpadla (10 ks), teplovzdušné agregáty (10 ks) a elektrocentrály (4 ks) v celkové hodnotě 2,37 mil. Kč. Tato nabídka byla následně řeckou vládou akceptována v plném rozsahu.

K přepravě materiálu, který byl rozložen na celkem 80 paletách, bylo potřeba pěti nákladních vozidel a dvou doprovodných osobních vozidel.

Pro zajištění přepravy materiálu byla ustanovena jednotka MV-GŘ HZS ČR z příslušníků ZÚ HZS ČR. Dne 6. března 2020 vyjela jednotka z areálu Národní základny humanitární pomoci HZS ČR ve Zbirohu s naloženým materiálem vyčleněným ze zásob SOZ HZS ČR směr Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko - kde byl cílovou destinací Centrální sklad řeckých hasičů v Mandře. V pondělí 9. března došlo k předání materiálu představitelům Generálního ředitelství Civilní ochrany v Řecku, také za účasti představitelů zastupitelského úřadu ČR v Aténách.

Jednotka po vyřešení technické závady na brzdovém systému jednoho z nákladních automobilů dorazila v pořádku zpět na svou základnu ve večerních hodinách dne 12. března 2020.

V měsíci dubnu 2020 Řecko opakovaně požádalo o pomoc a jednotka MV-GŘ HZS ČR dopravila do řeckých Atén další materiál humanitární pomoci, který Řekům věnovala ČR jako pomoc při zajištění potřeb uprchlíků v uprchlických táborech.  Konvoj s pomocí vyrazil v pátek 24. dubna 2020 z Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu po stejné trase jako v březnu do Atén v Řecku. Materiální dar v hodnotě 4,3 mil. Kč byl předán zástupcům řecké civilní ochrany. Jednalo se zejména o hygienické potřeby (mýdla, toaletní papír, spací pytle, rychlovarné konvice, zimní přikrývky, prostěradla, povlečení, ručníky a šampony, nafukovací matrace).

Obě poskytnuté pomoci byly financovány z migračních programů MV.

 
San Marino

Jednotka MV-GŘ HZS ČR dovezla a předala zástupcům Republiky San Marino materiální dar ČR jako podporu obyvatelstvu v souvislosti se zdoláváním následků pandemie covid-19. O materiální pomoc požádala postižená země na bilaterální úrovni, MV požadavkům vyhovělo a poskytlo osobní ochranné prostředky (70 000 ks ochranných roušek, 10 000 ks respirátorů FFP2, 100 ks ochranných obleků, 100 ks ochranných brýlí a 10 000 ks ochranných rukavic). Dar v celkové hodnotě 1,5 mil. Kč byl doručen do San Marina dne 30. dubna 2020.

 
Libanon

Celkem ve třech formách poskytla ČR pomoc městu Bejrút v srpnu 2020.

K nasazení českého středního USAR odřadu v libanonském Bejrútu došlo v důsledku výbuchu 2 750 tun ledku v místním přístavu. Katastrofa, ke které došlo 4. srpna 2020, vznikla v důsledku nedbalosti a porušování bezpečnostních předpisů.

Mnoho zemí nabízelo pomoc postiženému obyvatelstvu, EU koordinovala pomoc prostřednictvím ERCC. Oficiální žádost o pomoc Libanonu v první chvíli obsahovala žádost o 5 středních USAR týmů a lékařský materiál.

Ve středu 5. srpna 2020 v dopoledních hodinách ČR nabídla střední USAR tým a nabídka byla téměř okamžitě akceptována. Po necelých 10 hodinách od akceptace nabídky odstartovalo letadlo směr Bejrút, na palubě byl 36členný USAR tým složený z příslušníků HZS hl. m. Prahy, 5 kynologů se psy, statik a lékař.

Po přistání na letišti v Bejrútu 5. srpna 2020 ve večerních hodinách se tým potýkal s řadou situací, která oddalovala samotné nasazení psovodů se psy a následně i ostatních členů týmu. Český USAR tým po dobu svého nasazení jednal s místními autoritami a ostatními mezinárodními záchrannými týmy. Z rozhodnutí orgánů, rozdělujících práci v oblasti, provedl posouzení priorit v oblasti vyhledávání a záchrany osob v sektoru, který se nacházel asi 300 metrů od epicentra výbuchu. V sektoru pracovali členové USAR odřadu celkem na osmi místech nasazení. Po vyhodnocení situace konstatovali, že v tomto sektoru se nenachází žádné oběti a sektor je připraven pro fázi obnovy. Práce musely být několikrát přerušeny z důvodu bezpečnosti – v Bejrútu se konaly několikadenní demonstrace. V souladu s postupy INSARAG „Beyond the rubble“ nabídl český tým, po ukončení vyhledávacích prací, volné kapacity ke zhodnocení statiky postižených objektů. Ve spolupráci se zástupcem místní samosprávy tým během dvou dnů provedl posouzení několika desítek objektů, pravidelně se členové týmu účastnili jednání pořádaných vyhodnocovacími týmy EU a Organizace spojených národů (OSN). Významná byla spolupráce s představiteli zastupitelského úřadu ČR v Bejrútu. Tým nabídl volné kapacity zastupitelským úřadům EU a spolupracujícím nevládním organizacím.

V Libanonu tým působil do 11. srpna a následně byl letouny AČR dopraven zpět do ČR. Poté museli členové USAR odřadu setrvat v karanténě na předem určeném místě.

 

ČR katastrofou postiženému obyvatelstvu v Bejrútu poskytla dále materiální pomoc ve formě zdravotnického vybavení, která byla do Libanonu dopravena prostřednictvím armádních letounů v úterý 11. srpna 2020 v časných ranních hodinách. Na svoz materiálu, jeho nakládku, transport a předání v Bejrútu dohlížela styčná důstojnice HZS ČR plk. Ing. Iva Brejzová.

Materiál v Libanonu převzali zástupci libanonské armády za přítomnosti zástupkyně zastupitelského úřadu ČR v Bejrútu.

Část zdravotnického materiálu byla hrazena z rozpočtu MV - v hodnotě necelých 1,8 mil. Kč. Materiál byl dodán prostřednictvím českých nemocnic a jednalo se například o ochranné overaly, respirátory, ústenky, rukavice, obinadla či jehly.

Další část zajistilo MZV - speciální nemocniční lůžka, šicí sety, fixátory, dlahy a další zdravotnické potřeby - v celkové hodnotě zhruba 3,6 mil. Kč.

 

Český odborník v oblasti krizového řízení plk. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje působil v Bejrútu jako expert koordinačního a vyhodnocovacího týmu EU (EUCP tým).EUCP tým byl sestaven ze zástupců osmi členských zemí EU. Jeho úkolem bylo pomoci místní vládě s koordinací mezinárodní pomoci, s analýzou dalších potřeb pro zajištění nouzového přežití obyvatel Bejrútu, s analýzou dopadů na životní prostředí a s postupy pro likvidaci odpadu po výbuchu. Tým měl k dispozici dva styčné důstojníky z ERCC a podpůrný technický tým (TAST) z Finska. Celkem se jednalo o 17 expertů se zkušenostmi z činnosti USAR týmů, statiky, lékaře, chemiky, IT odborníky apod.

EUCP tým byl s ohledem na řešené úkoly a bezpečnostní situaci od 12. srpna 2020 postupně redukován a poslední členové Libanon opustili 16. srpna 2020.

Hlavní náplní EUCP týmu byla četná jednání se zástupci ministerstev, vedením města Bejrútu, zástupci nevládních organizací, OSN a zejména s příslušníky libanonské armády, která byla pověřena celkovou koordinací záchranných prací. V prvních dnech po výbuchu byla předmětem jednání zejména analýza potřeb dalších sil a prostředků pro vyhledávání osob v sutinách, zajištění ošetření zranění osob způsobených pořezáním rozbitým sklem z budov a pro posouzení stavu budov z pohledu statika. Souběžně s tím se členové týmu snažili o zajištění předání přicházející pomoci cílovým adresátům, k čemuž bylo nutné získat přístup do skladišť armády a do vyhrazené části letiště. S vyřešením tohoto úkolu významným způsobem pomohli zástupci zastupitelského úřadu ČR v Bejrútu, kteří poskytli EUCP týmu své kontakty i místní znalosti.


 

V rámci druhé vlny pandemie covidu-19 došlo prostřednictvím ERCC k přijetí několika žádostí o pomoc při zvládání boje proti této již světově rozšířené chorobě. Níže naleznete výčet poskytované pomoci v průběhu listopadu a prosince 2020. ČR, poté co sama žádala o pomoc, kterou jí státy EU a další státy poskytly ve formě materiální pomoci, nabídla solidárně pomoc i ostatním žádajícím státům ve formě ochranných pomůcek.

 
Francie

Jednotka MV-GŘ HZS ČR vyjela v ranních hodinách dne 19. listopadu 2020 s nákladem 1 000 000 ks ochranných rukavic, které se vešly do jednoho nákladního automobilu. Jednotku tvořili dva příslušníci ZÚ HZS ČR. Několikahodinovou cestu napříč celým Německem zdolali bez komplikací a náklad vyložili v místě určení – Remeši. Ještě před samotným předáním daru představitelům „Santé public France“ (orgán ochrany veřejného zdraví Francie) musel být materiál odbaven a proclen v celním skladu. Jednotka se vrátila v pořádku zpět do ČR před půlnocí dne 20. listopadu 2020.

 

Arménie

Do Arménie byl poskytnut materiální dar ve formě 100 000 ks ochranných roušek a 43 000 ks ochranných rukavic. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1205 byl materiál do země dopraven letounem AČR dne 24. listopadu 2020. Let z ČR – původně plánován na ranní hodiny z 24. základny dopravního letectva Praha Kbely – musel být odložen na 11.00 hod z důvodu nepříznivého počasí – nízké viditelnosti v důsledku přetrvávající mlhy. O doprovod a bezproblémové předání pomoci se postaral styčný důstojník HZS ČR pprap. Bc. Jiří Kubeš (HZS hl. m. Prahy). Pomoc byla na letišti v Jerevanu předána po 15.00 hodině, krátce po přistání letadla, za účasti velvyslance ČR v Arménii. Příjemcem pomoci bylo „Republican Centre Of Humanitarian Assistance“ (Republikové centrum humanitární pomoci).

Letadlo přistálo zpět bezpečně v ČR ještě téhož dne v nočních hodinách a kvůli panujícímu nepříznivému počasí byl let přesměrován na letiště Václava Havla Praha v Ruzyni.

 
Ukrajina
 

Nakládka materiálu humanitární pomoci pro Ukrajinu proběhla den před samotným transportem pomoci do postižené země ve Zbirohu v areálu SOZ HZS ČR - Národní základně humanitární pomoci. Ze zásob MV bylo poskytnuto 99 000 ks chirurgických roušek, 5 000 ks ochranných obleků, 10 000 ks návleků na boty, 10 000 ks respirátorů a 1 000 ks ochranných brýlí. To vše na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1296.

Transportem a předáním pomoci byla opět pověřena jednotka MV-GŘ HZS ČR složená z příslušníků ZÚ HZS ČR. Jejich úkolem bylo vyjet v časných ranních hodinách dne 17. prosince 2020 z Hlučína směr hraniční přechod s Polskem. Dále členové jednotky absolvovali cestu přes tranzitní Polsko a čekalo je několikahodinové zdržení na ukrajinské hranici. Jednotka dorazila do Kyjeva 18. prosince 2020 zhruba hodinu po půlnoci. V dopoledních hodinách byl materiál vyložen, proclen a následně předán za účasti zástupců zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě představitelům „Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine“ (Centrum pro ochranu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví), kterým byl dar adresován.

Příslušníci ukončili mimořádnou zahraniční služební cestu příjezdem na stanici v Hlučíně dne 19. prosince 2020 v ranních hodinách.

 
Kosovo a Černá Hora

V souladu s výše uvedeným usnesením vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1296 byla poskytnuta také materiální humanitární pomoc pro země Kosovo a Černá Hora. Po dohodě se zástupci AČR, která byla pověřena zajištěním letecké přepravy materiální pomoci do cílových destinací, bylo stanoveno datum přepravy na 15. prosince 2020. Vzhledem k faktu, že se jedná o sousední země, bylo rozhodnuto o transportu darů pro jednotlivé země jedním letadlem s přistáním na letištích v Prištině a následně v Podgorici.

Doprovod a předání materiálu ve formě 5 000 ks ochranných obleků, 10 000 ks návleků na boty, 30 000 ks respirátorů a 30 000 ks ochranných rukavic pro Černou Horu a 30 000 ks ochranných rukavic, 30 000 ks respirátorů, 5 000 ks ochranných obleků a 10 000 ks návleků na boty pro Kosovo zajistil styčný důstojník HZS ČR por. Mgr. Petr Vodička. Letadlo AČR typu CASA C-295 po nakládce materiální pomoci vzlétlo dne 15. prosince 2020 v odpoledních hodinách z pražského letiště Kbely. Mezipřistání v Prištině v Kosovu proběhlo před 17.00 hodinou, příslušná pomoc byla předána určeným místním úřadům za účasti zástupců zastupitelského úřadu ČR v Prištině a posádka s nákladem pokračovala dále do Černé Hory. V Podgorici přistálo letadlo o dvě hodiny později a po vyložení a předání materiální pomoci pokračovalo ve zpátečním letu do ČR, kde v pořádku přistálo po 21.30 hod na letišti ve Kbelích.  

 
Chorvatsko

Poslední realizovanou humanitární pomocí na sklonku roku 2020 byl materiál darován Chorvatsku. Chorvatsko postihlo 28. prosince 2020 zemětřesení o síle kolem 5,1 v oblasti města Sisaku ve střední části Chorvatska.

Na pomoc postiženému obyvatelstvu byl vyslán konvoj s desítkou českých hasičů vybraných z příslušníků ZÚ HZS ČR, který měl za úkol bezpečně a bez prodlení dopravit materiální pomoc. Jednotka MV-GŘ HZS ČR vyjela dne 30. prosince 2020 v časných ranních hodinách z Brna, přes Rakousko a Slovinsko směr Jastrebarsko v Chorvatsku. Konvoj, který byl složen z celkem 2 tahačů s návěsem a 2 nákladních vozidel, vezl následující náklad: 600 ks skládacích lehátek s matrací, 600 ks spacích pytlů, 1 200 ks vlněných přikrývek, 3 ks elektrických topidel a 2 ks osvětlovacích systémů v celkové hodnotě necelých 3 mil. Kč.

Do cílové destinace skladu civilní ochrany ve městě Jastrebarsko dorazila jednotka v ranních hodinách následujícího dne a za přítomnosti zástupců tamního ministerstva vnitra a zástupců zastupitelského úřadu ČR v Záhřebu materiální pomoc vyložila a předala. Darovaný materiál byl ihned po svém vyskladnění rozvážen obyvatelstvu do postižených míst. Jednotka dorazila před půlnocí 31. prosince 2020 zpět v pořádku do Hlučína.

 
Přijatá humanitární pomoc do ČR

ČR se v rámci druhé vlny pandemie covidu-19 potýkala již od září 2020 s obrovským nárůstem nemocných a lidí a hospitalizovaných pacientů. Z těchto důvodu a také z obavy o budoucí nepředvídatelný vývoj s množstvím vytížených nemocničních kapacit dospělo Ministerstvo zdravotnictví k rozhodnutí požádat o materiální pomoc.

K aktivaci Mechanismu civilní ochrany Unie došlo ze strany ČR prostřednictvím kontaktního bodu – OPIS MV-GŘ HZS ČR.

Oficiální žádost ČR o pomoc v souvislosti se zvládáním nedostatku zdravotnických přístrojů byla vložena do systému CECIS (CommonEmergency and Information System - Společný komunikační a informační systém EU) dne 18. října 2020.

Vzápětí obdržela česká strana nabídky pomoci od samotné EU i ostatních států (prostřednictvím EU nebo na bilaterální úrovni) a také od NATO (sklad v Itálii) prostřednictvím Euroatlantického koordinačního střediska NATO.

Celkově bylo do ČR doručeno 499 ventilátorů a 12 500 respirátorů třídy FFP2 od EU (sklad EU v Rumunsku), Maďarska, Rakouska, Holandska, Německa, Izraele, Korey, a také od NATO (sklad v Itálii).

 

Repatriace občanů ČR zpět do země při první vlně pandemie covidu-19

Ve spolupráci s MZV zajišťoval HZS ČR na jaře organizaci svozů občanů ČR svými autobusy z mezinárodních letišť zpět do ČR (Vídeň, Mnichov, Frankfurt nad Mohanem, Berlín, Bratislava, Budapešť, Katovice, Rakousko (Tyrolsko)). Celkově bylo uskutečněno 56 cest a přepraveno 1 323 osob.