Humanitární pomoc Severní Makedonii - leden 2021

Na základě rozhodnutí Ústředního krizového štábu bylo rozhodnuto o poskytnutí pomoci ve formě materiální humanitární pomoci pro Severní Makedonii, která jako jedna z dalších zemí požádala prostřednictvím ERCC o pomoc při zvládání pandemie covid-19.

Pomoc ve formě 18 000 ks respirátorů FFP2, 5 000 ks ochranných obleků a 108 000 ks ochranných roušek v celkové hodnotě 5,33 mil. Kč dopravila jednotka MV- generálního ředitelství HZS ČR do Skopje v Severní Makedonii jako dar Ministerstva vnitra České Republiky pro Ředitelství pro ochranu a zdravé Severní Makedonie.

Jednotka MV-GŘ HZS ČR složena z příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR: nprap. Přemysl Moravec (velitel jednotky MV-GŘ HZS ČR) a pprap. David Knůra vyrazila dne 18. ledna 2021 z Hlučína přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko do Skopje v Severní Makedonii. Jedna cesta měřila více jak 1500 km, hasiči proto přenocovali na předem dohodnutých místech na území Maďarska (Szeged) a Bulharska (Sofia) a to i při cestě zpět.

V lednu 2021 bylo nutné dbát mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s nárůstem počtu onemocnění covid-19 na území celé Evropy, z tohoto důvodu byli příslušníci testováni před a také po návratu ze zahraniční služební cesty.

Příslušníci se vrátili zpět v pořádku na základnu 22. ledna 2021 v odpoledních hodinách.

Níže naleznete odkaz na reportáž České televize k tématu:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030120-udalosti-v-regionech/obsah/814482-hasici-pomahaji-v-makedonii