Humanitární pomoc Moldavsku - únor 2021

Zpráva k mimořádné zahraniční služební cestě

Moldavsko, Kišiněv

9. - 14. února 2021

Místo a termín mimořádné zahraniční služební cesty - Na základě Rozkazu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. února 2021 byla vyslána jednotka Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR v souvislosti se zajištěním transportu a předání materiální humanitární pomoci Moldavsku v souvislosti s pandemií Covid-19.

Přeprava materiální humanitární pomoci proběhla pozemní cestou. Materiál se nakládal ve dvou skladech. Jedna část materiálu (roušky, rukavice a jednorázové obleky) byly naloženy ve skladu v Opočínku (kraj Pardubický). Druhé část materiálu (neinvazivní plicní ventilátory s příslušenstvím) byly naloženy ve skladu SSHR v Sedlčanech (kraj Středočeský).

Ze Záchranného útvaru HZS ČR byla vyčleněna technika NA tahač Scania + návěs Krone, který nakládal v Opočínku a NA Man se zvedacím čelem, který převážel již zmíněné plicní ventilátory. Jako doprovod byla vybrána technika VEA Toyota Hilux. Nakládání materiálu proběhlo současně do obou vozidel dne 9. 2. 2021 kdy se po nakládce technika přesunula po dálnici D1 do ŠVZ HZS ČR v Brně, kde se připravila k plánovanému odjezdu (10. 2. 2021 v ranních hodinách).

Dne 10. 2. 2021 v 7,00 hodin ráno vyrazil celý konvoj po předem naplánované trase:

Brno – hraniční přechod ČR/SVK Brodské – Bratislava – hraniční přechod SVK/H Rajka – Györ – Budapest – Széged – hraniční přechod u obce Csanádpalota H/RO Nadlac – Brašov – hraniční přechod Albita RO/MD Leuseni a cílová destinace Kišiněv.

Po trase byly plánovány přestávky na nocleh v Maďarsku (Széged) a v Rumunsku (Barlad) a na stejných místech i po cestě zpět. Plánovaný příjezd do Kišiněva byl 12. 2. 2021 okolo poledne. Toto plánování hodnotím jako velice dobré. Celý tým byl vždy odpočatý na následující den, což přispělo ke zvýšení bezpečnosti celé mise.

Příjezd zpět do České republiky byl v neděli 14. 2. 2021 ve večerních hodinách.

Účastníci mimořádné zahraniční služební cesty

Jednotka byla sestavena ze šesti příslušníků Záchranného útvaru HZS ČR:

plk. Mgr. Lukáš Kmec. MBA – velitel jednotky MV-GŘ HZS ČR

npor. Bc. Miroslav Kučera – zástupce velitele jednotky MV-GŘ HZS ČR

nprap. Adam Vasilov

pprap. Jan Kudláček

pprap. Jaroslav Nekola

pprap. Adam Kubáč

.

 

 


Samotná vykládka a předání materiálu humanitární pomoci místním orgánům proběhla v areálu Ministerstva pro mimořádné události a situace přes kontaktní osobu. Velitel jednotky se spojil se zástupci českého konzulátu v Moldavsku i s místními hasiči. Od 15,00 hodin proběhl slavnostní ceremoniál za přítomnosti ministra vnitra Moldávie, zástupců velvyslanectví ČR v Moldávii, generálního ředitele hasičů Moldávie, zástupců Mechanismu CO Unie a dalších hostů. Na slavnostním ceremoniálu ocenil ministr vnitra Moldávie spolupráci obou zemí a předal veliteli jednotky MV-GŘ HZS ČR a jeho zástupci medaili ministra vnitra za spolupráci a bezpečnost. Ocenění dostal také generální ředitel HZS ČR, za kterého ocenění na místě převzal velitel jednotky.