Humanitární pomoc Libanonu (Bejrút) - srpen 2020

Celkem ve třech formách poskytla Česká republika pomoc městu Bejrút v srpnu 2020.

K nasazení českého středního USAR odřadu v libanonském Bejrútu došlo v důsledku výbuchu 2750 tun ledku v místním přístavu. Katastrofa, ke které došlo 4. srpna 2020, vznikla v důsledku nedbalosti a porušování bezpečnostních předpisů.

Mnoho zemí nabízelo pomoc postiženému obyvatelstvu, Evropská unie koordinovala pomoc prostřednictvím Mechanismu civilní ochrany Unie a svým Střediskem pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC). Oficiální žádost o pomoc Libanonu v první chvíli obsahovala žádost o 5 středních USAR týmů a lékařský materiál.

Ve středu 5. 8. 2020 v dopoledních hodinách Česká republika nabídla střední USAR tým a nabídka byla téměř okamžitě akceptována. Po necelých 10-ti hodinách od akceptace nabídky odstartovalo letadlo směr Bejrút, na palubě byl 36ti členný USAR tým složený z příslušníků HZS hl. m. Prahy, 5 kynologů se psy, statik a lékař.

Po přistání na letišti v Bejrútu 5. 8. 2020 ve večerních hodinách se tým potýkal s řadou situací, která oddalovala samotné nasazení psovodů se psy a následně i ostatních členů týmu. Český USAR tým po dobu svého nasazení jednal s místními autoritami a ostatními mezinárodními záchrannými týmy. Z rozhodnutí orgánů rozdělujících práci v oblasti, provedl posouzení úrovně vyhledání a záchrany v sektoru I, který se nacházel asi 300 metrů od epicentra výbuchu. V sektoru I pracovali členové USAR odřadu celkem na osmi místech nasazení. Po vyhodnocení situace konstatovali, že v sektoru I se nenachází žádné oběti a sektor I je připraven pro fázi obnovy. Vzhledem k počtu nasazených týmů a malé rozloze postižené oblasti byly USAR operace ukončeny již druhý den od nasazení. V souladu s postupy INSARAG „Beyond the rubble“ nabídl český tým volné kapacity ke zhodnocení statiky postižených objektů. Ve spolupráci se zástupcem místní samosprávy tým během dvou dnů provedl posouzení objektů v sektoru R1A, pravidelně se členové týmu účastnili jednání pořádaných vyhodnocovacími týmy Evropské unie a Organizace spojených národů. Významná byla spolupráce s představiteli zastupitelského úřadu ČR v Libanonu, tým nabídl volné kapacity zastupitelským úřadům EU a spolupracujícím nevládním organizacím.

V Libanonu tým působil do 11. srpna, kdy byl letouny Armády České republiky dopraven zpět, kde ještě museli členové USAR odřadu setrvat v karanténě, kterou po dobu čekání na výsledky testů na přítomnost Covid-19.

 

Česká republika katastrofou postiženému obyvatelstvu v Bejrútu poskytla dále materiální pomoc ve formě zdravotnického vybavení, která byla do Libanonu dopravena prostřednictvím armádních letounů CASA a Airbus v úterý 11. srpna 2020 v časných ranních hodinách. Na svoz materiálu, jeho nakládku, transport a předání v Bejrútu dohlížela styčná důstojnice HZS ČR plk. Ing. Iva Brejzová. 

Materiál v Libanonu převzali zástupci libanonské armády za přítomnosti zástupkyně zastupitelského úřadu ČR.

Část zdravotnického materiálu byla hrazena z rozpočtu MV - v hodnotě necelých 1,8 mil. Kč. Materiál byl dodán prostřednictvím českých nemocnic a jednalo se například o ochranné overaly, respirátory, ústenky, rukavice, obinadla či jehly.

Další část věnovalo Ministerstvo zahraničních věcí, které zajistilo speciální nemocniční lůžka, šicí sety, fixátory, dlahy a další zdravotnické potřeby v celkové hodnotě zhruba 3,6 mil. Kč.

 

Český odborník v oblasti krizového řízení plk. Ing. Miroslav Lukeš z HZS Karlovarského kraje působil od v Bejrútu jako expert koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské unie (dále jen EUCP tým).EUCP tým, jehož úkolem bylo pomoci místní vládě s koordinací mezinárodní pomoci, analýzou dalších potřeb pro zajištění nouzového přežití obyvatel Bejrútu, analýzou dopadů na životní prostředí a postupů pro likvidaci odpadu po výbuchu,byl sestaven ze zástupců osmi zemí, měl k dispozici dva styčné důstojníky z ERCC a podpůrný (TAST) tým z Finska. Celkem se jednalo o 17 expertů se zkušenostmi z činnosti USAR týmů, statiky, lékaře, chemiky, IT odborníky apod.

EUCP tým byl s ohledem na řešené úkoly a bezpečnostní situaci od 12. srpna postupně redukován, poslední členové Libanon opustili 16. srpna 2020.

Hlavní náplní EUCP týmu byla četná jednání se zástupci ministerstev, vedením města Bejrútu, zástupci nevládních organizací, OSN a zejména s příslušníky libanonské armády, která byla pověřena celkovou koordinací záchranných prací. V prvních dnech po výbuchu byla předmětem jednání zejména analýza potřeb dalších sil a prostředků pro vyhledávání osob v sutinách, zajištění ošetření zranění osob způsobených pořezáním rozbitým sklem z fasád budov a pro posouzení stavu budov z pohledu statika. Souběžně s tím se členové týmu snažili o zajištění předání přicházející pomoci cílovým adresátům, k čemuž bylo nutné získat přístup do skladišť armády a do vyhrazené části letiště. S vyřešením tohoto úkolu významným způsobem pomohli zástupci velvyslanectví ČR v Libanonu, kteří poskytli EUCP týmu své kontakty i místní znalosti.