Poskytování humanitární pomoci do zahraničí v 2. polovině 2020

V rámci druhé vlny pandemie covidu-19 došlo prostřednictvím ERCC k přijetí několika žádostí o pomoc při zvládání boje proti této již světově rozšířené chorobě. Níže naleznete výčet poskytované pomoci v průběhu listopadu a prosince 2020. ČR, poté co sama žádala o pomoc, kterou jí státy EU a další státy poskytly ve formě materiální pomoci, nabídla solidárně pomoc i ostatním žádajícím státům ve formě ochranných pomůcek.

 
Francie

Jednotka MV-GŘ HZS ČR vyjela v ranních hodinách dne 19. listopadu 2020 s nákladem 1 000 000 ks ochranných rukavic, které se vešly do jednoho nákladního automobilu. Jednotku tvořili dva příslušníci ZÚ HZS ČR. Několikahodinovou cestu napříč celým Německem zdolali bez komplikací a náklad vyložili v místě určení – Remeši. Ještě před samotným předáním daru představitelům „Santé public France“ (orgán ochrany veřejného zdraví Francie) musel být materiál odbaven a proclen v celním skladu. Jednotka se vrátila v pořádku zpět do ČR před půlnocí dne 20. listopadu 2020.

 

Arménie

Do Arménie byl poskytnut materiální dar ve formě 100 000 ks ochranných roušek a 43 000 ks ochranných rukavic. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1205 byl materiál do země dopraven letounem AČR dne 24. listopadu 2020. Let z ČR – původně plánován na ranní hodiny z 24. základny dopravního letectva Praha Kbely – musel být odložen na 11.00 hod z důvodu nepříznivého počasí – nízké viditelnosti v důsledku přetrvávající mlhy. O doprovod a bezproblémové předání pomoci se postaral styčný důstojník HZS ČR pprap. Bc. Jiří Kubeš (HZS hl. m. Prahy). Pomoc byla na letišti v Jerevanu předána po 15.00 hodině, krátce po přistání letadla, za účasti velvyslance ČR v Arménii. Příjemcem pomoci bylo „Republican Centre Of Humanitarian Assistance“ (Republikové centrum humanitární pomoci).

Letadlo přistálo zpět bezpečně v ČR ještě téhož dne v nočních hodinách a kvůli panujícímu nepříznivému počasí byl let přesměrován na letiště Václava Havla Praha v Ruzyni.

 
Ukrajina
 

Nakládka materiálu humanitární pomoci pro Ukrajinu proběhla den před samotným transportem pomoci do postižené země ve Zbirohu v areálu SOZ HZS ČR - Národní základně humanitární pomoci. Ze zásob MV bylo poskytnuto 99 000 ks chirurgických roušek, 5 000 ks ochranných obleků, 10 000 ks návleků na boty, 10 000 ks respirátorů a 1 000 ks ochranných brýlí. To vše na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1296.

Transportem a předáním pomoci byla opět pověřena jednotka MV-GŘ HZS ČR složená z příslušníků ZÚ HZS ČR. Jejich úkolem bylo vyjet v časných ranních hodinách dne 17. prosince 2020 z Hlučína směr hraniční přechod s Polskem. Dále členové jednotky absolvovali cestu přes tranzitní Polsko a čekalo je několikahodinové zdržení na ukrajinské hranici. Jednotka dorazila do Kyjeva 18. prosince 2020 zhruba hodinu po půlnoci. V dopoledních hodinách byl materiál vyložen, proclen a následně předán za účasti zástupců zastupitelského úřadu ČR v Kyjevě představitelům „Public Health Center of the Ministry of Health of Ukraine“ (Centrum pro ochranu veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví), kterým byl dar adresován.

Příslušníci ukončili mimořádnou zahraniční služební cestu příjezdem na stanici v Hlučíně dne 19. prosince 2020 v ranních hodinách.

 
Kosovo a Černá Hora

V souladu s výše uvedeným usnesením vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1296 byla poskytnuta také materiální humanitární pomoc pro země Kosovo a Černá Hora. Po dohodě se zástupci AČR, která byla pověřena zajištěním letecké přepravy materiální pomoci do cílových destinací, bylo stanoveno datum přepravy na 15. prosince 2020. Vzhledem k faktu, že se jedná o sousední země, bylo rozhodnuto o transportu darů pro jednotlivé země jedním letadlem s přistáním na letištích v Prištině a následně v Podgorici.

Doprovod a předání materiálu ve formě 5 000 ks ochranných obleků, 10 000 ks návleků na boty, 30 000 ks respirátorů a 30 000 ks ochranných rukavic pro Černou Horu a 30 000 ks ochranných rukavic, 30 000 ks respirátorů, 5 000 ks ochranných obleků a 10 000 ks návleků na boty pro Kosovo zajistil styčný důstojník HZS ČR por. Mgr. Petr Vodička. Letadlo AČR typu CASA C-295 po nakládce materiální pomoci vzlétlo dne 15. prosince 2020 v odpoledních hodinách z pražského letiště Kbely. Mezipřistání v Prištině v Kosovu proběhlo před 17.00 hodinou, příslušná pomoc byla předána určeným místním úřadům za účasti zástupců zastupitelského úřadu ČR v Prištině a posádka s nákladem pokračovala dále do Černé Hory. V Podgorici přistálo letadlo o dvě hodiny později a po vyložení a předání materiální pomoci pokračovalo ve zpátečním letu do ČR, kde v pořádku přistálo po 21.30 hod na letišti ve Kbelích.