Materiály ke stažení

Celkem 21 článků
články: [1-10] [11-20] [21-21]

EU Handbook on assistance interventions in the frame of the Community Mechanism for Cooperation in civil protection

Soubor ke stažení down_123.doc

Příručka pro velitele jednotek MV-generálního ředitelství HZS ČR (ČJ)

Soubor ke stažení down_63.pdf

Metodika sutinového vyhledávání s využitím záchranářských psů (ČJ)

Soubor ke stažení down_64.pdf

Významná světová zemětřesení v letech 2000 – 2005 a jejich důsledky (ČJ)

Soubor ke stažení down_76.PDF

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou v podmínkách požární ochrany (ČJ)

Soubor ke stažení down_75.pdf

Novináři a neštěstí (ČJ)

Soubor ke stažení down_77.pdf

Tragedie and journalists (AJ)

Soubor ke stažení down_78.pdf

Metodické pokyny pro spolupráci jednotek požární ochrany České republiky a hasičského záchranného sboru a hasičských jednotek Slovenské republiky při vzájemné pomoci při zdolávání mimořádných událostí (ČJ - SJ)

Soubor ke stažení down_85.rar

Metodické pokyny pro jednotky požární ochrany podílející se na vzájemné pomoci Polské republiky a České republiky (ČJ-PJ)

Soubor ke stažení down_86.rar

Úplné znění smluv o přeshraniční spolupráci, platných k 1.11.2006

Soubor ke stažení down_87.rar
další články: [1-10] [11-20] [21-21]