Odřad USAR

USAR.CZ / Odřad USAR

 

 

Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí je jedním z odřadů MV-generálního ředitelství HZS ČR. Odřad je předurčen pro vyhledávací a záchranné práce v obydlených oblastech - zejména po zemětřeseních. Může také působit na území ČR při zřícení budov.

Jedná se o odřad s týlovým zabezpečením nejméně na 7 dnů v počtu 36 osob (střední odřad) nebo s týlovým zabezpečením nejméně na 10 dní v počtu 69 osob (těžký odřad),  jehož přeprava je zabezpečována letecky, alternativě pozemní cestou do vzdálenosti 1000 km.

Struktura odřadu USAR

  Těžký USAR odřad se skládá z 68 osob - z velitele odřadu, zástupce velitele odřadu, 2 velitelů segmentů - čet, 2 zástupců velitelů segmentů, 2 týlařů - techniků technické služby - spojařů, 2 týlařů - logistiků, 4 styčných důstojníků, 2 lékařů, IT specialisty, statika, bezpečnostního důstojníka a důstojníka plánování,  4 velitelů družstev, 4 družstev hasičů - 1+9 a 2 kynologických skupin - 1+4.

Struktura HUSAR

Střední USAR odřad se skládá z 36 osob - z 6 kynologů, lékaře, 2 týlových techniků, IT technika, velitele odřadu, zástupce velitele odřadu a 2 styčných důstojníků, velitele čety,dvou družstev hasičů-záchranářů 1+9 a statika. Trička a čepice pro členy USAR odřadu 

 Vzhledem k potřebě sjednocení oblečení členů USAR odřadu a jejich reprezentaci byly vyrobeny POUZE PRO ČLENY USAR ODŘADU trička a čepice "USAR". 

 

 

 

 

 


Speciální technika a prostředky

Dle charakteru záchranných prací je odřad MV-generálního ředitelství HZS ČR vybavován technickými prostředky z HZS hl.m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje.