Humanitární pomoc 2004

Na rok 2004 byly vyčleněny prostředky ve výši 52 mil. Kč.
Humanitární pomoc do zahraničí
Koncem prosince roku 2003 nastaly dvě humanitární akce, kterými byly povodně v jižní Francii a zemětřesení v Íránu. V té době však již byly veškeré finanční prostředky, které byly na daný rok 2003 vyčleněny (40 mil. Kč), rozděleny a provedeno závěrečné roční vyúčtování. Finanční náklady na tyto dvě humanitární akce byly vyúčtovány až z finančních prostředků vyčleněných na rok 2004.

Záchranářská pomoc 2004

nebyla poskytnuta

Materiální humanitární pomoc 2004

KLDR (kritická humanitární situace - stomatologický materiál),
Maroko (zemětřesení - přikrývky),
KLDR (srážka vlaků - zdravotnický materiál),
východní a jihovýchodní Evropa - Rumunsko (boj proti HIV/AIDS).

Finanční humanitární pomoc 2004

Afghánistán, Madagaskar, Čad - Súdán (2x), Dominikánská republika, Haiti, Gruzie, Tádžikistán, západní Afrika, Grenada, Jamajka, Japonsko, Angola, OSN UNAIDS, Srbsko a Černá hora, Kambodžské království.

V roce 2004 poskytla Česká republika finanční a materiální pomoc ve 19 případech, 17 zemím a jedné mezinárodní organizaci.
(počet případů a zemí je uveden bez Francie, Íránu a Grenady)