Humanitární pomoc 2005

Na rok 2005 byly vyčleněny prostředky ve výši 58 mil. Kč. Dalších 100 mil. Kč bylo vyčleněno vládou dodatečně na velké katastrofy (tsunami v JV Asii, hurikán v USA, zemětřesení v Pákistánu). Na rok 2006 je vyčleněno 65 mil. Kč.

Materiální humanitární pomoc 2005

Jihovýchodní Asie (tsunami) počátek roku 2005 - balená pitná voda, prostředky na dezinfekci vody, dýchací přístroj, školní potřeby. Zbylé finanční prostředky jsou využívány na humanitární projekty v místě.
Švédské království (sněhové bouře) leden 2005 - elektrocentrály.
Rumunsko I (záplavy) květen 2005 - úpravny vody.
Rumunsko II (záplavy) červenec 2005 - elektrocentrály, potravinové a hygienické balíčky.
Bulharsko I (záplavy) červen 2005 - malá čerpací technika.
Bulharsko II (záplavy) červenec 2005 - desinfekční prostředky. USA (Katrina) září 2005 - přikrývky, lehátka a stany.
Pakistán (zemětřesení) říjen 2005 - léky, zdravotnický materiál, přikrývky, stany, přípravky na úpravu vody a humanitární projekty v místě.
Srbsko a Černá hora (záplavy) duben 2005 - náklady za dopravu vysoušečů a realizace pomoci. (Vysoušeče zapůjčila nevládní organizace Člověk v tísni.)

Finanční humanitární pomoc 2005

Beslan, Jihovýchodní Asie, Tádžikistán, Gruzie, Chile, Niger, Libye, Guatemala a Salvador, Pakistán.

Záchranářská pomoc 2005

Pakistán (zemětřesení) říjen 2005
Zdravotnická záchranná jednotka ČR byla tvořena z 23 osob (8 příslušníků HZS ČR, 15 lékařů a sester).