Působení odřadů, styčných důstojníků a dalších expertů v zahraničí