Kynologie v IZS

USAR.CZ / Kynologie v IZS
Jedním z úkolů HZS ČR je poskytnutí účinné pomoci při mimořádných událostech, mezi které patří i mimořádné události vyžadující nalezení a záchranu osob ze sutin zřícených budov. 
Záchranářská kynologie je kynologický obor, jehož posláním je výcvik psovoda se psem k nalézání pohřešovaných osob v sutinách, ve volném terénu, lavinách, pod vodní hladinou apod. za využití čichových schopností psa. Psovod a pes, kteří provádí výcvik v oboru záchranářské kynologie, tvoří nedílnou kynologickou dvojici. Při indispozici psovoda je pes nevyužitelný, při indispozici psa je nevyužitelný
psovod.

Po zemětřesení v Turecku v roce 1999 bylo jasné, že se HZS ČR bude muset zabývat myšlenkou úzké spolupráce s dobrovolnými kynology. Do té doby dobrovolní kynologové sjednoceni v různých organizacích, jako např. Svaz záchranných brigád kynologů a ostatní psovodi spolupracovali zejména s Hlavním úřadem CO a výcvikovými základnami AČR.

Dnes se záchranářská kynologie s ohledem na svou specifiku prioritně řeší v rámci IZS především využitím zdrojů jiných složek IZS, které se záchranářskou kynologií aktivně zabývají, popř. využitím statutu osobní a věcné pomoci.