TAMING THE DRAGON – DALMATIA 2002

Cvičení hašení lesních požárů 22. - 23. května 2002, Makarská - Chorvatsko

Cvičení s názvem "Taming the dragon - Dalmácie 2002" ("Krocení draka - Dalmácie 2002") se uskutečnilo v jižní části Chorvatska v oblasti Baško Polje v okolí rekreační zóny Makarska (mezi městy Split a Dubrovnik) v rámci Programu partnerství (PWP, Partnership Work Program). Koordinátorem cvičení bylo NATO-EADRCC.
Zastoupení na cvičení:
Cvičení se aktivně zúčastnily hasičské a záchranné jednotky ze 16 zemí jihovýchodní a střední Evropy. HZS ČR se cvičení aktivně zúčastnil zejména jako transitní stát pro záchranné jednotky z jiných zemí, dále na operační úrovni při výměně informací mezi kontaktními body států zapojených do cvičení, a vysláním skupiny pozorovatelů doplněnou o styčného důstojníka (koordinátora) v krizovém štábu a člena štábu velitele zásahu.
Česká republika vyslala na cvičení skupinu pozorovatelů, jednoho styčného důstojníka, který se podílel na práci krizového štábu a jednoho důstojníka štábu velitele zásahu. Tito důstojníci měli možnost seznámit se s prací zúčastněných orgánů při mezinárodních záchranných operacích. Styčný důstojník předával zprávy z místa cvičení operačnímu a informačnímu středisku MV - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR coby národnímu kontaktnímu bodu a NATO/EADRCC.
Hlavní cíl cvičení:
Cílem cvičení bylo procvičit v praxi postupy EADRCC a prokázat schopnosti EADRCC při zásahu v případě katastrofy. Námětem cvičení bylo ověření praktické spolupráce při hašení požárů v přírodním prostředí, vyhledávání a záchrana osob, záchrana v horském terénu a záchrana z vodní hladiny v šesti různých oblastech.
Průběh cvičení:
Prvotní zásah provedly chorvatské záchranné jednotky na rozsáhlé lesní požáry v oblasti Makarska a následně, po zhoršení situace byla vyžádána mezinárodní pomoc ke zvládnutí těchto požárů, včetně evakuace osob z ohrožených oblastí. Další částí cvičení byly vyhledávací a záchranné akce v horském terénu, záchrana osob na moři, zdravotnická a humanitární péče, zásah na havárii s nebezpečnými látkami, evakuace a informování veřejnosti.