ŽAGAŇ 2003

Cvičení USAR odřadů 1. - 6. 6. 2003, Polská republika - Žagaň

Společný výcvik vyhledávacích a záchranných (USAR) jednotek Státní požární ochrany Polské republiky (PSP PR) s mezinárodní účastí se uskutečnil ve vojenském prostoru v Žagani v Polsku.
Zastoupení na cvičení:
Výcviku se účastnili i předurčení členové české USAR jednotky z HZS hl. m. Prahy a Svazu záchranných brigád kynologů (SZBK) ČR.
Hlavní cíl cvičení:
Hlavním cílem cvičení byla výměna zkušeností a informací v rámci vyhledávací a záchranné operace.
Průběh cvičení:
Dne 1. června 2003 ve večerních hodinách proběhlo rozbití stanové základny, obhlídka tábora a výcvikových terénů, a briefing s organizátory výcviku.
Dne 2. června 2003 provádělo lezecké družstvo nácvik prací ve výšce a nad volnou hloubkou, dále byl prováděn nácvik hašení požáru a vyhledávacích prací v sutinách za pomoci elektronického vyhledávacího zařízení SEARCHCAM. Kynologové se psy nacvičovali vyhledávací práce v sutinách a dva z nich se úspěšně zúčastnili probíhajících atestací. Dva psovodi se svými psy obdrželi atesty I. stupně k provádění vyhledávacích a záchranných operací a podle atestačních pravidel by do jednoho roku měli absolvovat atestaci II. stupně.
Dne 3. června 2003 proběhl výcvik kynologů se psy při činnosti s vrtulníkem a bylo provedeno prověřovací cvičení s námětem sutinového vyhledávání a vyprošťování osob z trosek zřícených budov.
Dne 4. června 2003 se dva delegovaní zástupci české jednotky zúčastnili veletrhu požární techniky v Čestochové. Vlastní jednotka prováděla v dopoledních hodinách prohledávání budov a nácvik záchrany osob z podzemních i nadzemních podlaží bez použití schodišť. Polská jednotka z Gdaňsku prezentovala vytvoření výdřevu v zavaleném kanále. Téhož dne odpoledne byl prováděn nácvik spouštění psů a materiálu do podzemních prostor nepoužívaného kanálového systému ve vojenském prostoru a nácvik záchrany osob z kanálového systému.
Dne 5. června 2003 od 2.00 hodin do 6.00 hodin se jednotka účastnila nočního cvičení na železničním viaduktu v Boleslavci. V dopoledních hodinách pak proběhl výcvik na vodě, výcvik s vrtulníkem a obhlídka objektů pro připravované páteční cvičení. Pokračoval také nácvik záchrany osob z kanálového systému poblíž tábora.
Dne 6. června 2003 v ranních hodinách byl proveden nácvik na cvičení, kterého se jako pozorovatel účastnil i polský ministr vnitra a administrativy. Dopoledne pak bylo zahájeno balení základny. Ve 13.00 hodin bylo zahájeno rozsáhlé cvičení, jehož se účastnila i česká jednotka. Ta prováděla zejména hašení sklepního prostoru objektu a vyhledávací a záchranné práce podle standardů INSARAG ve dvou přidělených objektech.

V průběhu výcviku bylo v obecné rovině jednáno se zástupci PSP o další spolupráci jednotek PSP PR a HZS ČR v oblasti vyhledávacích a záchranných operací.