ŽAGAŇ – KWISA 2004

Cvičení USAR odřadů 23. - 28. 5. 2004, Polská republika - Žagaň

Ve vojenském prostoru v Žagani v Polsku se uskutečnil společný výcvik vyhledávacích a záchranných USAR jednotek Státní požární ochrany Polské republiky (PSP PR) s mezinárodní účastí pod názvem KWISA 2004.
Zastoupení na cvičení:
Výcviku se účastnili předurčení členové české USAR odřadu z HZS hl. m. Prahy a držitelé kynologického atestu - kynologové předurčení pro zapojení do mezinárodních záchranných operací.
Hlavní cíle cvičení:
Hlavním cílem cvičení byla výměna zkušeností a informací v rámci vyhledávací a záchranné operace.
Průběh cvičení:

V neděli 23. května 2004 ve večerních hodinách proběhlo přihlášení USAR odřadu ČR do štábu cvičení, dle pokynu štábu přesun do externí operační základny mimo hlavní tábor, rozbití stanové základny, brífink s organizátory výcviku a seznámení s rozdělením cvičiště do 11 sektorů.
V pondělí 24. května 2004 byl v ranních hodinách zahájen nepřetržitý 60-hodinový výcvik s vlastním logistickým zajištěním. Prvotně byly přiděleny terény k prohledávání a vyprošťování osob v sektoru S8 s omezenými možnostmi transportu z operační základny. Práce v sutinách s vyhledáváním za pomoci elektronického vyhledávacího zařízení SEARCHCAM a se psy pokračovaly do odpoledních hodin, kdy byly kontinuálně ukončeny zadáním úkolů v sektoru S11 - rychlý časově omezený průzkum objektů po teroristických útocích a následné vyprošťování osoby v závalu metodou hloubení boční přístupové vertikální a následně horizontální šachty s nutností stabilizace výdřevou. Ve večerních hodinách přešel USAR odřad do režimového systému práce ve dvou četách v cyklu 6 hodin práce - 6 odpočinek.
V úterý 25. května 2004 bylo v poledne ukončeno kontinuální plnění úkolu z předchozího dne a následovalo přidělení terénů k prohledávání a vyprošťování osob v sektoru S6, zde bylo nacvičováno vyproštění zraněné osoby ze závalu bez využití mechanizace a následovně proveden nácvik metod průniků do objektů přes různé stavební konstrukce a materiály. Výcvik pokračoval až do půlnoci a byl zakončen přidělením terénu k výcviku mezi sektory S2 a S3.
Ve středu 26. května 2004 od půlnoci probíhal výcvik s úkolem navázat na práci polské USAR jednotky a pokračovat v hloubení horizontální šachty sutinami včetně průniku přes betonovou stavební konstrukci. V ranních hodinách výcvik pokračoval přidělením dalších terénů a přesunem jednotky k prohledávání a vyprošťování osob v sutinách sektoru S1. V dopoledních hodinách byl v rámci prací v sektoru S1 proveden letecký transport vyhledávacích družstev obou čet vrtulníkem, u čety A z operační základny do sektoru S1 a u čety B ze sektoru S1 na heliport. V odpoledních hodinách pak probíhal výcvik s Globálním Pozičním Systémem - vyhledávání a fotodokumentace určených objektů dle zadaných souřadnic GPS. Ve večerních hodinách USAR odřad obdržel ze štábu cvičení pokyn k přesunu z externí operační základy do hlavního tábora cvičení, následovalo rušení základny, transport a stavba operační základny v hlavním táboře.
Ve čtvrtek dne 27. května 2004 probíhal v dopoledních hodinách výcvik dle rozhodnutí jednotlivých velitelů čet a příprava 4 vybraných kynologů na absolvování polských kynologických zkoušek. V odpoledních hodinách splnili kynologové zkoušky I. stupně a někteří i zkoušky II. stupně.
Odřad USAR se věnoval přípravě na páteční reprezentaci při ukázkách VIP a přípravě k odjezdu. Ve večerních hodinách se dostavil k návštěvě USAR odřadu ředitel HZS hl.m.Prahy jeho náměstek.
V pátek dne 28. května 2004 provedl USAR odřad v rámci VIP programu ukázku hašení sklepního prostoru objektu řezacím a hasícím zařízením COBRA a vyproštění zraněné osoby z objektu. Poté USAR odřad ukončil svou činnost na cvičení a přesunul se zpět do České republiky.
V průběhu výcviku bylo v obecné rovině jednáno se zástupci PSP o další spolupráci jednotek PSP PR a HZS ČR v oblasti vyhledávacích a záchranných operací.