ŽAGAŇ – EUPOLEX 2005

Cvičení USAR odřadů 24. 6. - 1. 7. 2005, Polská republika - Žagaň

Ve dnech 24.6.-1.7.2005 se ve vojenském výcvikovém prostoru Žagaň v Polsku uskutečnilo mezinárodní cvičení vyhledávacích a záchranných USAR jednotek států Evropské unie pod názvem EUPOLEX 2005. Cvičení se zúčastnily jednotky ze 14 států, které se aktivně podílely na cvičení: Belgie, Finsko, Francie, Švédsko, Velká Británie, Rakousko, Česká republika, SRN, Dánsko, Slovensko, Ukrajina, Estonsko, Rusko a Polsko. Cvičení EUPOLEX 2005 bylo realizováno z prostředků EU.
Cvičení se za českou republiku účastnili předurčení členové českého USAR odřadu z HZS hl. m. Prahy (17 příslušníků HZS hl.m.Prahy, 6 držitelů kynologického atestu - kynologové a lékař Zdravotnického ústavu speciálních služeb MV) předurčení pro zapojení do mezinárodních záchranných operací. Na přípravě a sledování cvičení se v místě rovněž podíleli 3 příslušníci HZS ČR.
Cvičení bylo zahájeno dne 24. června 2005 v 16.00 hodin obdržením informace o vzniku zemětřesení ve fiktivním státě Nibyland s množstvím obětí a rozsáhlými škodami na majetku, tentýž den byl aktivován virtuální kontaktní bod státu Nibyland a kontaktní místo MIC EU pro koordinaci mezinárodní humanitární pomoci a rozeslány oficiální požadavky na pomoc byly cestou MIC EU.
Na základě obdržení oficiálního požadavku na pomoc proběhlo reálné procvičení všech úkonů souvisejících se zapojením ČR do mezinárodní záchranné operace, včetně simulace leteckého transportu z letiště Praha-Kbely. Následným pozemním transportem za využití místních přepravních prostředků (nákladní automobil a autobus) zprostředkovaných místním zastupitelským úřadem ČR bylo simulováno přistání na nejbližším dostupném letišti ve fiktivní tranzitní zemi Ludand (ve skutečnosti pouze naložení a vyložení USAR odřadu na letišti Praha-Kbely). Dále byl realizován pozemní přesun přes Polskou republiku až na virtuální hranice Polské republiky a fiktivního státu Nibyland, kde proběhly veškeré formality spojené s překročením státních hranic s postiženou zemí.
Cvičení na místě probíhalo nepřetržitě od neděle 26. června 2005 do 18.00 hodin středy 29. června 2005. Ve čtvrtek 30. června 2005 proběhl hodnotící workshop cvičení EUPOLEX 2005 za přítomnosti přípravného štábu, velitelů odřadů a pozorovatelů - odpočinkový den pro cvičící.
V pátek 1. července 2005 byl VIP den s ukázkami dle návrhu jednotlivých cvičících a slavnostní ukončení s účastí nejvyšších špiček Polské republiky, zde provedl český USAR odřad v rámci VIP programu ukázku záchranných prací ze zříceného objektu včetně transportu psů lanovou technikou a vyproštění zraněné osoby z objektu. Poté USAR odřad ukončil svou činnost na cvičení a přesunul se zpět do České republiky.
V průběhu výcviku bylo v obecné rovině jednáno se zástupci PSP o další spolupráci jednotek PSP PR a HZS ČR v oblasti vyhledávacích a záchranných operací.