Francouzská republika - leden 2000

vichřice

Ve dnech od 31.12.1999 do 13.1.2000 poskytla Česká republika humanitární pomoc Francii. Pomoc byla zaměřena především na odstraňování následků ničivých větrných smrští, při kterých byla přerušena dodávka elektrické energie pro čtyři milióny domácností a došlo k rozsáhlému poškození obytných budov a přírody. Humanitární pomoc byla poskytnuta na základě žádosti francouzských státních institucí.

Finanční náklady spojené s poskytnutím humanitární pomoci byly zajištěny vládními institucemi. Veškeré výdaje HZSP (pojištění, PHM, mzdové náklady apod.) budou vyrovnány ředitelstvím HZS ČR.

1. Složení záchranného týmu:

Záchranný tým byl složen z jednotky 13 příslušníků Hasičského záchranného sboru MV ČR a jednotky 10 vojáků Armády ČR.

Z Hasičského záchranného sboru hl.m. Prahy se byli do týmu zařazeni 3 příslušníci (pprap. Milan Hrubý - strojník, elektrikář; nrtm. Libor Pospíšil - strojník, elektrikář; mjr. Jaromír Pešek - zástupce vedoucího týmu, francouzština). Z dalších HZS okresů byli vysláni: kpt. Vladimír Hampl - HZS okresu Kladno, nrtm. Jiří Falada - HZS okresu Tábor, pprap. Jan Vaněk - HZS okresu Karlovy Vary, pprap. Václav Forman - HZS okresu Klatovy, nrtm. Pavel Kremz a pprap. Petr Ulrich - HZS okresu Hradec Králové, prap. Drahomír Konůpka a prap. Václav Menšík - HZS města Ostravy, Mgr. Rostislav Táborský - MV-odbor mezinárodní spolupráce.

Příslušníci HZS ČR byli do Francie vysláni na základě Sbírky interních aktů vrchního požárního rady ČR, částka 24, ze dne 30.12.1999. Vedoucím týmu byl mjr. Ing. Miloš Svoboda z ředitelství HZS ČR. Vojáci Armády ČR byli vysláni z logistického centra v Kralupech, velitel kpt. Václav Kukačka.

2. Technické vybavení:

8 vojenských elektrocentrál s výkonem 7 x 60 kVA a 1 x 50 kVA
Armáda ČR - 4 vojenské tahače Tatra 815, 1 dopravní vůz Landrover
HZS ČR - 5 osobních technických vozidel se speciálním vybavení (motorové pily, rozbrušovací agregáty, přenosné elektrocentrály, hydraulické nůžky apod.)
příslušníci HZS hl.m. Prahy použili vozidlo Opel Sintra včetně speciálního vybavení

3. Základní a další činnost záchranného týmu:

Základním úkolem záchranného týmu byla dodávka elektrické energie do veřejné sítě pro menší sídelní útvary, které zůstaly šest až osm dní bez dodávky elektřiny.

Další činností záchranného týmu představovaly dřevorubecké a pomocné práce při odstraňování padlých stromů a zpřístupnění zničených místních elektrických vedení.

4. Místo působení:

Záchranný tým působil v oblasti Champagne v kraji Marne asi 80 km jižně od Remeše. Elektrickou energií byly postupně, v závislosti na obnovení dodávky, zásobovány vesnice: Coizard-Joches, Connantray-Vaurefroy, Montépreux, Euvy, Angluzelles-Courcelles, Le Meix-St.Epoing. Práce při odstraňování padlých porostů probíhaly na různých místech v oblasti dle žádostí francouzské strany.

5. Časový průběh činností:

31.12.1999 v 11.00 hod.
odjezd; ve 23.45 hod. přejezd hranic Německo-Francie

1.1.2000 v 00.00 hod.
u výběru mýtného proběhla krátká a velmi neokázalá oslava
v 05.00 hod. příjezd do Remeše
v odpoledních hodinách proběhla porada s francouzskou stranou o rozsahu a místě působení
cca ve 20.00 hod. byla zahájena první dodávka elektrického proudu francouzským občanům

2.1.2000 v 03.00 hod.
ukončena montáž a zprovoznění všech elektrocentrál;
zahájena nepřetržitá kontrola a dozor provozu elektrocentrál

3.1.2000
přemístění 5 elektrocentrál a zahájení dodávky elektřiny dalším vesnicím;
návštěva velvyslance ČR ve Francii pana Petra Janyšky s doprovodem,
návštěva zástupce prefekta a ředitele rozvodných závodů kraje Marne

4.1.2000
pokračovala nepřetržitá kontrola a dozor provozu elektrocentrál; se starosty obcí vyřešena otázka doplňování pohonných hmot;
francouzské straně nabídnuta další pomoc českého týmu - odstraňování padlých porostů, práce s motorovými pilami, zajištění přístupu ke zničeným vedením

5.1.200 až 11.1.2000
dodávka elektrického proudu pro francouzské občany, včetně kontroly a dozoru provozu po dobu 24 hodin denně dle rozpisu služeb
každodenní velmi prospěšná a francouzskou stranou oceňovaná činnost při odstraňování následků větrných smrští

11.1.2000
ve večerních hodinách ukončena činnost posledních dvou elektrocentrál; obnovena dodávka elektrického proudu; ukončena činnost záchranného týmu ČR

12.1.2000 v 15.00 hod.
odjezd do vlasti s přespáním v Německu

13.1.2000 v 17.19 hod. - Rozvadov

Hasičům a vojákům, kteří poskytli humanitární pomoc Francii v důsledku živelní katastrofy, poděkoval 19.ledna 2000 za obětavou pomoc mistr zahraničí Jan Kavan, ministr vnitra Václav Grulich, ministr obrany Vladimír Vetchý a francouzský velvyslanec v České republice Phillipe Coste. Všichni ocenili, že náš tým byl mezi prvními a zásah mimořádně účinný. Ministr Kavan předal záchranářům na setkání v Černínském paláci pamětní medaile ministerstva zahraničí. Přítomen byl také velvyslanec ČR ve Francii Petr Janyška a vrchní požární rada ČR plk.Ing. Miroslav Štěpán.

Pamětní medaile převzali: Miloš Svoboda (HZS ČR), Jaromír Pešek, Milan Hrubý, Libor Pospíšil (HZS Praha), Vladimír Hampl (HZS Kladno), Jiří Falada (HZS Tábor), Jan Vaněk (HZS Karlovy Vary), Václav Forman (HZS Klatovy), Pavel Kremz a Petr Ulrich (HZS Hradec Králové), Drahoslav Konůpka a Václav Menšík (HZS Ostrava), Rostislav Táborský (Ministerstvo vnitra).

Ve výčtu poděkování a ocenění není možno dále přehlédnout osobní dopis francouzského prezidenta Jacquesa Chiraca předsedovi vlády Miloši Zemanovi.

6. Spolupráce s francouzskou stranou:

Spolupráce spočívala především v součinnosti s pracovníky francouzských rozvodných závodů (EDF) a s místními starosty. Vzhledem k tomu, že český tým měl přiděleného velmi schopného koordinátora z EDF, probíhala veškerá činnost velice smysluplně a bez prostojů.

7.Spolupráce s Armádou ČR a v týmu českých hasičů:

Veškerá součinnost byla velice funkční a vždy plně zaměřena na pomoc postiženým občanům, což byla nejlepší representace ČR a nasazených složek.

8. Činnost hasičů HZS hl. m. Prahy:

Všichni tři příslušníci HZS hl. m. Prahy se velice aktivně podíleli na všech uvedených činnostech. Díky organizačním přípravám a dostatečnému vybavení byli pražští hasiči připraveni k poskytování další či náročnější pomoci. Příprava k odjezdu a vyzbrojení proběhlo zcela bez potíží a podle připraveného scénáře. Po odjezdu byla v HZS hl. m. Prahy a v ostatních sborech připravena druhá vlna humanitární pomoci, která byla ještě rozsáhlejší, včetně nabídnutého rejstříku technické pomoci. Avšak tato pomoc nebyla využita.

9. Ocenění významu humanitární pomoci:

Francouzská strana ocenila veškerou činnost záchranného týmu a zvláště pak byla vyzdvižena skutečnost, že pomoc přišla neobyčejně rychle a bez ohledu na příchod nového roku 2000. Rychlost pomoci byla zajištěna díky postupu českého zastupitelského úřadu ve Francii a díky organizační a materiálové připravenosti hasičských a armádních záchranářských týmů.

Dále bylo častokrát zdůrazněno, že se jedná o vůbec první pomoc, kdy "Východ" pomáhá "Západu" a celý tým je hrdý, že právě Česká republika poskytla svoji pomoc Francii.

10. Nové poznatky a zkušenosti:

Z důvodu nedostatku přesných informací byla jednotka HZS MV ČR vybavena tak, aby byla zcela soběstačná a aby nebylo nutné žádat postiženou stranu o jakoukoliv technickou či týlovou pomoc. Francouzská strana ale bez problému zajistila dostatečné a odpovídající zázemí (ubytování, stravování).
V den příjezdu se konala schůzka mezi vedoucími českého týmu a zástupci francouzských rozvodných závodů, kdy byly obě strany seznámeny s technickými možnostmi pomoci a požadavky postižených. Zároveň byl českému týmu přidělen koordinátor, pracovník francouzských rozvodných závodů EDF, který dále řídil a organizoval veškerou záchranářskou činnost. Bylo velmi šťastné, že koordinátorem byl velmi schopný odborník, který nemalou měrou přispěl k úspěchu celé akce.
Pro skupinu hasičů byl vypracován rozpis nepřetržitého dozoru elektrocentrál a při ranních poradách byli všichni seznámeni s celodenní činností. Zabránilo se tak nežádoucím dotazům vlivům a prostojům. Jasné určení povinností a náplně práce se prokázalo velmi prospěšné.
Příslušníci jednotky hasičů byli vybráni podle odbornosti ze sedmi sborů a z ředitelství HZS ČR. Z hlediska členů i vedoucích týmu se jeví tato skutečnost částečně problematickou, přestože žádné problémy nenastaly. Záchranný tým se ale nedostal do náročných situacích při ohrožení života nebo zdraví, kdy je nesporně nutná dostatečná osobní znalost mezi zasahujícími hasiči.
Příslušníci HZS ČR, a zvláště členové týmů působících v zahraničí, se musí učit cizím jazykům a musí být schopni zvládnou alespoň základní možnosti dorozumění. Stejně tak je důležité, aby v každém týmu byl velmi dobrý překladatel, protože jistě budou řešeny obtížné technické problémy či dokonce otázky ohrožení zdraví a života.

--------------------------------------------------------------------------------
Zprávu o zahraniční pracovní cestě zpracoval dne 25.1.2000 mjr.Jaromír Pešek

Text a fotografie na této stránce  jsou zveřejněny s laskavým svolením HZS hl. m. Praha.

Vyšlo v tisku:

 

Alarm revue 1/2
březen/duben 2000
Alarm revue 2/2
březen/duben 2000
Hospodářské noviny
6. ledna 2000
Mladá fronta DNES
5. ledna 2000
Mladá fronta DNES
19. ledna 2000
Právo
21. ledna 2000
Večerník Praha
18. ledna 2000