Francouzská republika - prosinec 2004

povodně - vyslán povodňový odřad

Jihovýchodní Francii, zvláště město Arles, postihly počátkem prosince 2003 velké povodně, které byly způsobeny přívalovými dešti. Normální průtok řeky Rhony v Arles je 2.000m?/s, při kulminaci řeka dosahovala průtoku 13.500m?/s, což bylo příčinou přetečení protipovodňových hrází řeky a kanálů. Povodeň byla označena jako pětisetletá.
Dne 4. prosince 2003 požádala Francie prostřednictvím Evropské komise o pomoc ve formě jednotek s čerpací technikou. Česká republika okamžitě na tuto žádost reagovala a nabídla Francii patnáctičlenný tzv. povodňový odřad MV-generálního ředitelství HZS ČR s dvěma mobilními čerpacími stanicemi MČS Sigma 400 K1 o výkonu 40 000 l/min. Téhož dne velvyslanec ČR ve Francii nabídl tuto pomoc prefektům postižených departmánů a starostům Arles a Nimes.

Dne 8. prosince 2003 Francie nabídku z ČR přijala a Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR ještě téhož dne vypravilo nabízený odřad, který byl složen z 8 příslušníků HZS hl. m. Prahy a ze 7 HZS Královéhradeckého kraje.

Odřad s technikou dorazil do Arles 9. prosince 2003. K prvnímu nasazení čerpadel došlo v noci z 10. na 11. prosince 2003 asi 10km od Arles. Základním úkolem požárního odřadu bylo odčerpat jezero o ploše 53m?, hloubce do 80cm, které vzniklo následkem povodní v severovýchodní části města Arles v ústí řeky Rhony. Zaplavená obydlí mělo cca 10.000 obyvatel města. Požární odřad byl nasazen od 8. do 24. prosince 2003. Každé čerpadlo bylo v činnosti po dobu cca 250hod a bylo vyčerpáno okolo 1.000.000m? vody.

Spolupráce s francouzskými hasiči byla na velmi dobré úrovni a to především při zahájení čerpacích prací, kdy bylo nutné sjednotit potřeby francouzské strany a technické možnosti českých čerpadel. V Arles působili záchranáři z Německa, Itálie a Belgie.

Povodňový odřad MV - generálního ředitelství HZS ČR se navrátil zpět do ČR 24. prosince 2003 a akce byla ukončena téhož dne ve 13:00hod.