Filipínská republika - říjen 2006

Nehoda tankeru s ropou

TISKOVÁ ZPRÁVA
Ministerstvo vnitra
generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414

V Praze dne 26.10. 2006


Češi pomáhají Filipínám zasaženým únikem ropy po havárii tankeru

Začátkem tohoto týdne se do Prahy vrátili dva čeští odborníci, kteří od 16. října na Filipínách pomáhali místním úřadům vyrovnat se s následky rozsáhlé ekologické katastrofy. V srpnu tam v oblasti Guimarských ostrovů došlo k havárii ropného tankeru, který měl na své palubě několik milionů litrů ropných látek. Uniklé látky způsobily značné škody, znečistily stovky kilometrů pobřeží a o obživu připravily tisíce tamních rybářů. Vzhledem k závažnosti situace Filipíny požádaly o pomoc zahraničí, a prostřednictvím Monitorovacího a informačního centra Evropské unie byly osloveny také členské státy EU včetně České republiky.
MV – generální ředitelství HZS ČR po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR rozhodlo o vyslání dvou českých odborníků (mikrobioložky a enviromentálního geologa) do postižené oblasti a o jejich zapojení do mezinárodní záchranné operace. Český tým odborníků v místě působil pod hlavičkou Evropské komise.

V rámci humanitární pomoci, kterou Česká republika každoročně poskytuje do zahraničí, bylo zapojení do této mezinárodní záchranné operace velice specifické a první tohoto druhu v moderní historii.

Čeští odborníci měli za úkol se na místě seznámit se situací, odebrat v postižených oblastech vzorky a doporučit filipínským úřadům nejvhodnější postupy biodegradace uniklé ropy. Takovýmto „ekologickým“ způsobem – tedy nasazením určitých speciálně zkultivovaných kmenů bakterií – lze napravit následky ropného znečištění pobřeží. Mikroorganismy totiž svým metabolismem rozloží toxické látky na neškodné sloučeniny.

„Naše úkoly jsme splnili. Na několika různých místech jsme odebrali vzorky sedimentů a kontaminované vody, které jsou nyní na cestě do ČR. Nyní je musíme v našich laboratořích analyzovat a provést na nich modelové testy, které ukáží jejich potenciál pro biodegradaci. Díky tomu pak zhruba do měsíce budeme schopni filipínské vládě doporučit další postup při izolaci a kultivaci bakteriálních kmenů vhodných k použití na likvidaci následků havárie. Tento biopreparát pak může být v zasažených oblastech použit na biodegradaci uniklé ropy,“ vysvětluje mikrobioložka Petra Žáčková.

„Dojmy z naší mise jsou jednoznačně pozitivní. Místní oceňují, že jim Česká republika poskytla pomoc. Uvítali zejména to, že s nimi chceme na tvorbě biopreparátu spolupracovat a tak jim vlastně poskytnout naše know how, které jim nyní chybí“ říká enviromentální ekolog Jakub Kanta. „Pro mě osobně je to z odborného hlediska ohromná zkušenost, protože ropné havárie v tropických oblastech mají svá specifika odlišná například od mírného pásma,“ doplňuje Jakub Kanta, který se již ve své kariéře podílel na likvidaci ropných havárií v Bosně nebo v Turecku.

Oba odborníci – Mgr. Jakub Kanta i Ing. Petra Žáčková, jsou pracovníky společnosti DEKONTA a.s. Tato firma působí v rámci integrovaného záchranného systému a specializuje se na likvidaci následků havárií s únikem nebezpečných látek. V této oblasti DEKONTA nasbírala bohaté zkušenosti a znalosti. Jednotky požární ochrany s DEKONTOu běžně spolupracují – např. v roce 2005 společně zasahovaly u více než 70 ekologických havárií.
por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 974 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:petr.kopacek@grh.izscr.cz