EU a Evropská komise

Rozpis kurzů EU na první polovinu roku 2013

Soubor ke stažení down_538.pdf

Zpráva z jednání koordinátorů výcviku Mechanismu EU - 2011

Soubor ke stažení zpráva z cesty

Rozhodnutí Rady 2008/73/ES,

Soubor ke stažení down_431.pdf

Rozhodnutí Rady 2007/779/ES

Soubor ke stažení down_430.pdf

The European Community - Civil Protection Mechanism - Training Programme - brožura o výcvikovém programu Mechanismu

Setkání koordinátorů výcviku v rámci Mechanismu zesílené spolupráce Společenství v oblasti civilní ochrany

Soubor ke stažení Zpráva

Zpráva ze cvičení EULUX 2007

Soubor ke stažení Zpráva

Zpráva z jednání EU MIC březen 07

Soubor ke stažení Zpráva