COOPERATION 2008

Zpráva ze zahraniční služební cessty
                                                                           COOperation 2008
vojenský prostor Žagaň, město Pstraže, Polská republika ve dnech 20. – 25. 4. 2008
1. Místo, termín, subjekty jednání
Ve dnech 20. až 25. dubna 2008 se uskutečnilo cvičení COOperation 2008 pořádáné KG PSP.
 
Cvičení se za Českou republiku účastnil tým USAR CZ Praha tvořený příslušníky směny A a tým USAR CZ Ostrava tvořený příslušníky HZS MSK, kynology a lékařem.
 
Časový přehled zahraniční služební cesty:
·        Odjezd z Prahy dne 20. dubna 2008 v 9.30 hodin.
·        Příjezd do Pstraže dne 20. dubna 2008 v 18.15 hodin. Ubytování ve vytvořené základně
·        Dne 21. až 22. dubna 2008 průběh cvičení.
·        23. dubna 2008 provádění výcviku týmu na objektech a mostě.
·        24. dubna VIP den a provádění výcviku týmu.
·        Odjezd z Pstraže dne 25. dubna 2008 v 8.30 hodin.
·        Příjezd do Prahy dne 25. dubna 2007 ve 14.30 hodin.
 
2. Účel cesty, průběh, výsledky
Účelem zahraniční služební cesty do Pstraže byla účast na cvičení COOperation 2008. Cvičení probíhalo podle zásad INSARAGU a bylo zaměřeno zejména na schopnost spolupráce štábů LEMA a OSOCC a spolupráci mezi jednotlivými týmy v průběhu nasazení. Cvičení se zúčastnilo 800 cvičících a 300 organizačních pracovníků. Nasazeno bylo 7 zahraničních týmů – USAR CZ Praha, USAR CZ Ostrava, Slovensko, Belgický B-FAST, Maďarsko, EMERCOM Ruské federace a Švédská polní nemocnice. 12 Týmů PSP, z toho 5 USAR týmů (GPR), armádní týmy – radiační, chemická a biologická ochrana, Vojenská policie, speciální jednotky Policie, helikoptéry (na počátku 9, na konci 5).
Tématem cvičení byl pád letadla na chemickou továrnu a vlak s chemickým materiálem. Trosky letadla dopadly i do obydlené části města Pstraže – 15 000 obyvatel, 12 km2. Standardní infrastruktura včetně nádraží, heliportu, drážního mostu, tepelné elektrárny a chemické továrny. V okolí města se nacházejí vojenská výcvikové prostory, bývalá odpalovací základna a sklady zbraní a střeliva.
Tým USAR CZ Praha prováděl vyhledání a vyproštění osob z objektů zřícených v souvislosti s pádem letadla nebo teroristickým útokem. V průběhu čtyř nasazení bylo prohledáno 19 zřícených budov a jejich okolí, nalezeno a vyproštěno 22 živých osob + dítě narozené při záchraně. Dále bylo nalezeno a vyproštěno 5 mrtvých obětí.
 
Průběh a výsledky cesty:
20. 4. 2008
9,00     Přečtení rozkazu Generálního ředitele HZS ČR
9,30     Odjezd ze stanice
11,50   Překročení státní hranice
17,00   Tým na kontaktním místě, čekání na doprovod
18,45   Tým na RDC
19,00   Zahájena stavba BoO
20,00   Úvodní meeting
 
 
21. 4. 2008
5,00     Výbuchy – zahájení cvičení
7,00     OSOCC meeting
9,33     Zadání – zřícené budovy D14, D17 a D18 v sektoru INDIA po pádu letadla
9,44     Výjezd týmu
10,05   Tým na místě nasazení
10,15  Zahájení práce – prohledávání budov a okolí, pro velký rozsah vyžádáno nasazení dalších 2 USAR týmů – dorazil jeden – GPR Poznaň
13,00  Ukončení činnosti – tým spolupracoval s Polským červeným křížem, nalezl a vyprostil 8 živých osob a 2 mrtvé oběti, 2 postižené transportoval do polní nemocnice.
 
15,00   OSOCC meeting
16,20   Zadání – zřícené objekty G41, G42 v sektoru INDIA, výpomoc GPR Novy Sonč
16,30  Vzhledem k oznámenému zhoršení bezpečnostní situace tým vyčkává na základně
16,50   Po zlepšení bezpečnostní situace tým vyjíždí
17,05   Zahájení práce – přiděleny objekty G30 a G41
19,00 Činnost ukončena, tým spolupracoval s USAR týmem GPR Novy Sonč, nalezl a vyprostil 1 živou a 1 mrtvou oběť.
21,00   OSOCC meeting
 
22.4. 2008
7,00     OSOCC meeting
8,15     Zadání – zřícené budovy – hotelový komplex I16, I17 a I22 v sektoru KILO po teroristickém útoku
8,20     Výjezd týmu, informace OSOCC o 7 zraněných nalezených policií, nutno vyprostit
8,40     Tým na místě nasazení, prioritou je objekt I17 – velké množství obětí včetně premiéra, na místě jeho ochranka BOR, vyžádán výjezd dalšího USAR týmu,
8,50     Na hotelový komplex zaútočila skupina teroristů střelbou, BOR ji opětuje a chrání náš tým, o incidentu informován OSOCC, evakuace není možná, útok odražen, teroristé zlikvidováni, objekt z prostoru hlavního vchodu nepřístupný - NVS
8,55     Od řídícího cvičení obdržena informace o podezření na útok biologickou látkou na objekt I18 – vyžádán HAZMAT tým – dorazily polské hasičské a vojenské týmy na radiační, chemickou a biologickou ochranu, nalezli jednoho zraněného a v ochranném vaku ho transportovali do nemocnice,
9,40     spolupracujeme s polským červeným křížem, vojenskými zdravotníky, důlní záchrannou službou a jednotkou BOR
10,10   Premiér vyproštěn, transport vrtulníkem do polní nemocnice
11,00   Práce na objektu I17 ukončena, vyproštěno 8 živých a 2 mrtvé oběti, proveden porod dítěte, přesun na objekt I22
11,20   OSOCC nařídil evakuaci jednotky – na místě 2 nalezení, nevyproštěni
11,25   Odjezd ze sektoru KILO na hlavní cestu kolem prostoru, tato byla uzavřena a jednotka vyčkávala na další pokyny a informace
11,40   Povolen návrat do místa nasazení
11,50   Pokračuje práce na objektu I22
12,10   HAZMAT týmy dokončily průzkum objektu I18, nasazena kynologická skupina – prázdný objekt
12,52   Ukončena činnost na objektu I22 – zachráněny 3 živé osoby
13,00   Ukončena činnost v sektoru KILO, 11 živých a 2 mrtvé oběti a jedno odrozené dítě
 
15,00  OSOCC meeting
15,20  Zadání – zřícené budovy v sektoru JULIETT VE SPOLUPRÁCI S GPR Poznaň
15,25   Výjezd týmu,
15,35   Tým na místě nasazení, domluveno rozdělení sektoru – USAR CZ Praha bude nasazena na západní části sektoru, vozidla musí sektor objet – nesjízdná cesta, prozatím prováděn vizuální průzkum
16,10  Zahájení práce – hašení požáru budovy I14, vyhledávání
17,35  Z objektu I14 vyproštěna 1 živá a 1 mrtvá oběť
17,40   Tým evakuován do sektoru KILO
17,50   Výbuchem zraněno 14 příslušníků týmu, transport do polní nemocnice
18,10   Zranění v nemocnici
18,45   Zranění propuštěni z nemocnice, činnost ukončena, 1 živá a 1 mrtvá oběť
 
23.4. 2008
8,40     Kynologická skupina společně s kynologickou skupinou USAR CZ Ostrava provádějí výcvik v sektoru GOLF, tým cvičí v sektoru ALFA, lezci trénují na mostě v sektoru FOXTROT
18,50   Výcvik ukončen, přípravný meeting pro VIP den
 
24.4. 2008
9,30     kynologický výcvik v sektoru ALFA, příprava na VIP den
13,00   VIP den
15,00   výcvik na mostě v sektoru FOXTROT
18,00   Výcvik ukončen, balení
 
25.4. 2008
7,00     Balení tábora
8,30     Odjezd
12,10   Překročení hranice
14,30   USAR CZ Praha na HS 5, cvičení ukončeno
 
3. Úkoly, které ze služební cesty vyplynuly a návrh na jejich zabezpečení
Pro českou stranu nevyplynuly z průběhu služební cesty žádné úkoly.
 
4.   Získané písemné materiály, údaje, náměty
Zkušenosti ze cvičení budou využity pro práci při přípravě České republiky na zapojování do mezinárodních záchranných operací, záchranných operací na území České republiky a při přípravě IEC procesu.
5.   Návrhy na další postup v jednání se zahraniční partneryí
 Doporučuji, aby USAR tým HZS hl. m. Prahy úzce spolupracoval s USAR týmem HZS MSK a došlo ke sjednocení zásahových a výcvikových postupů, komunikačních prostředků a dalšího vybavení za účelem dalšího zkvalitnění podmínek při zapojování do mezinárodních záchranných operací a při přípravě na tyto situace. Dále doporučuji rozvíjet v jazykovou přípravu managementu týmu, rozvíjet spolupráci s týmy V4 Polska, Slovenska, příp.Maďarska.
 
Zpracoval:     ppor. Bc. Petr Vitásek a ppor. Mgr. Petr Vodička
 
 
 
                                                            COOPERATION 2008

 V noci z 19. na 20. dubna 2008 došlo k havárii velkokapacitního letounu, který při pádu do prostoru hraničícího s urbanizovanou oblastí naráží do nákladního vlaku převážející chemické látky z blízké továrny na nebezpečné látky. Síla exploze způsobuje značné poškození městské infrastruktury. Postiženo je město PSTRAZE ve vojvodství Dolnoslezském Celkový počet zničených nebo poškozených budov dosahuje několika desítek. Část z nich je celkově zničena, část pouze částečně, některé hoří. Pod troskami jsou uvězněny stovky obyvatel. Je také ohrožen zdroj pitné vody výtokem nebezpečné látky z poškozeného vlaku, chybí jakékoliv informace o eventuálních škodách v blízké chemické továrně. Trosky letadla jsou rozesety na prostoru několika kilometrů. Celkový počet obětí a osob bezprostředně raněných v důsledku nehody je obtížně odhadnutelný. Lokální služby a záchranné sbory skládající se také ze speciálních oddílů chemických, záchranných a vyhledávacích, lezců a hasičských jednotek provádějí záchranné práce, ale ukazuje se, že nastalá situace je nad jejich možnosti. Generální ředitelství PSP a ochrany obyvatel vysílá na místo události svou koordinační skupinu, která má za úkol utvoření štábu koordinujícího státní a mezinárodní pomoc (UNDAC TEAM).

 
V důsledku této mimořádné události se polská strana oficiálně obrátila s žádostí o mezinárodní pomoc na MIC – Monitoring and Information Centre Evropské unie. Česká republika se rozhodla vyslat dva specializované odřady pro vyhledávání a záchranu osob ze zřícených budov.
Zhruba takto a velmi stručně se dá charakterizovat hlavní scénář mezinárodního cvičení COOPERATION 2008, které právě probíhá ve dnech 20.-25: dubna 2008 ve vojenském prostoru Žagaň. Jedná se již o  několikáté cvičení speciálních jednotek Polska a dalších států nasazovaných v rámci mezinárodních záchranných operací. Tento rok se organizátoři cvičení rozhodli klást větší důraz na spolupráci jednotlivých jednotek na místě nasazení, včetně jejich koordinace dle mezinárodně platných postupů, standardů a struktur pro koordinaci mezinárodní pomoci (zřízení Reception/Departure Centre-RDC, OSOCC- On-Site Operations Coordination Centre, požadavek na plnou soběstačnost týmů po dobu nasazení atd.). Cvičení se účastní přibližně 1100 osob, z toho 800 členů jednotlivých týmů. Kromě domácích týmů a dvou odřadů z České republiky jsou na místě nasazeny jednotky ze Slovenska, Maďarska, Belgie, Německa a Ruska. V rámci cvičení je rozvinuta i švédská polní nemocnice,
HZS Moravskoslezského kraje vyslalo na základě rozkazu MV-generálního ředitelství HZS ČR specializovanou jednotku pro vyhledávání a záchranu osob ze staticky narušených budov (dále jen „USAR CZ-OSTRAVA“), která se skládá z 16 příslušníků HZS Moravskoslezského kraje, dvou kynologů se psy Městské policie Ostrava, jedné kynoložky se psem Záchranné kynologické jednotky a lékaře Úrazové nemocnice Brno.
USAR CZ-OSTRAVA byl nasazen od pondělního rána 21. dubna 2008 do večerních hodin úterý 22. dubna 2008. Během cvičení se zapojil a fungoval v souladu s INSARAG Guideline, byl koordinován na místě vytvořeným OSOCC a během celkem čtyř nasazení ve třech sektorech prohledal 19 objektů a přilehlých prostor, lokalizoval, ošetřil a zachránil celkem 16 zraněných (včetně 1 spontánního porodu při vyproštění) a vyprostil 4 mrtvá těla. V průběhu cvičení byl konfrontován s nutností úzce spolupracovat a komunikovat s dalšími odřady a musel řešit např. ozbrojený útok na odřad a únos jednoho z členů odřadu – viz časový snímek činnosti. Při nasazení s úspěchem spolupracoval s kynology začleněnými do odřadu, využíval možnosti, které nabízí moderní elektronická vyhledávací zařízení, které jsou ve výbavě – štěrbinová kamera, endoskopická kamera, echolokátor, bioradar, unikátní analyzátory nebezpečných látek všech skupenství atd. Poprvé prakticky byla vyzkoušena kvalita a rychlost spojení pomocí satelitních telefonů včetně datového přenosu. Měli jsme možnost ověřit stanovené postupy záchrany, stabilizace, bednění a reagovat na některé nedostatky. Poprvé byla také ověřena logistika odřadu (viz požadavek na plnou soběstačnost odřadu ze strany organizátorů cvičení) včetně nových nafukovacích stanů, způsobem zajištění stravy systémem HotPack atd.
 
Text:
kpt. Ing. Richard Franc - styčný důstojník USAR CZ OSTRAVA
mjr. Ing. Radim Kuchař – velitel USAR CZ OSTRAVA
Foto. ppor. Stanislav Kostka – velitel čety USAR CZ OSTRAVA