Humanitární pomoc Maďarsku-květen 2010


Humanitární pomoc Maďarsku

Dne 26. května 2010 požádala Maďarská republika prostřednictvím Monitorovacího a informačního střediska Evropské komise o mezinárodní pomoc při likvidaci následků tamních povodní ve formě povodňových zábran.  

Po vyhodnocení situace v ČR a po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR bylo této žádosti vyhověno. V pátek 29. května 2010 vyjeli říslušníci a zaměstanci Hasičského záchranného sboru České republiky s nákladem materiálu ve formě 100 000 ks dvoukomorových protipovodňových pytlů na dvou nákladních automobilech a za doprovodu velitelského vozu velitele jednotky MV-GŘ HZS ČR do Maďarska.
Ve večerních hodinách předal tým materiál zástupcům Disaster Relief Management v Budapešti a ještě ten den se vydal na cestu zpět do ČR.
Celková hodnota této poskytnuté humanitární pomoci činí 2 mil. Kč.