Taktické cvičení IZS - Kaznějov

Dne 17.5.2011 proběhla odborná příprava složek IZS v souvislosti se zásahem na zřícenou administrativní budovu areálu firmy OMGD s.r.o. Kaznějov.

Cvičení se zúčastnilo 121 osob. Z toho 10 členů USAR týmu HZS hlavního města Prahy, 2 kynologové, 76 dalších příslušníků a členů HZS a JSDH, 13 příslušníků AČR, 7 příslušníků PČR a statik.  

Námět cvičení
Při běžném provozu v administrativní budově areálu firmy OMGD, s.r.o. Kaznějov, došlo vlivem poruchy plynového zařízení k výbuchu a následnému zřícení stavebních konstrukcí časti budovy.  V  budově se před vznikem mimořádné události nacházelo celkem 15 osob, které utrpěly zranění různého rozsahu. Celkem u 7 osob došlo k  zavalení sutinami s nutností vyhledaní a následného vyproštění.