Cvičení pražského USAR odřadu - 2011

Ve dnech 19.5., 21.5. a 13.6. proběhla cvičení pražského USAR odřadu. Námětem cvičení bylo zemětřesení ve fiktivní "Východohusitské republice". Pražský odřad cvičil balení, mobilizaci a výstavbu základny.