Povodně - Polsko 2010

Polsko 2010
Polsko
V průběhu měsíce května a června 2010 zasahovalo bezmála 150 hasičů z celkem 4 krajských HZS (HZS Olomouckého kraje, HZS Ústeckého kraje, HZS Středočeského kraje a HZS hl. m. Prahy) a Záchranného útvaru HZS ČR při odstraňování následků katastrofálních povodní, které Polsko zasáhly.
Polsko požádalo o mezinárodní pomoc prostřednictvím Monitorovacího a informačního střediska Evropské komise, kromě České Republiky poskytly pomoc (ve formě povodňových odřadů) také Francie, Německo, nadnárodní modul EU (Litva, Lotyšsko a Estonsko), Dánsko, Ukrajina a Holandsko.
Jednotlivé české povodňové odřady byly nasazovány na území Polska podle aktuálních potřeb, hasiči odčerpávali vodu v následujících vojvodstvích (v závorce jsou specifikovány města nasazení): Slezském (Bieruń, Tychy, Gliwice, Racibórz, Zabrze), Dolnoslezském (Jelcz Laskowice), Svatokřížském (Sandomierz), Podkarpatském (Tarnobrzeg, Mielec, Dymitrów) a Malopolském (Natków).
Nasazená byla technika: celkem 3 kusy MČS 1500 – mobilní čerpací stanice (HZS ULK, HZS OLK a HZS SČK) a 2 kusy MČS 400 (ZÚ HZS ČR a HZS HMP).