Povodně - Slovensko 2010

Slovensko
Povodňový odřad, složený z příslušníků HZS Moravskoslezského kraje a Záchranného útvaru HZS ČR, byl na základě žádosti Slovenské republiky o pomoc z důvodů katastrofálních povodní vyslán na záchrannou (humanitární) operaci v katastrálním území obce Trebišov na východním Slovensku. Odřad byl nasazen ve dnech 6. -10. 6. 2010 v obci Hráň, která byla přímo ohrožena rozlitou řekou Trnávkou, v místech vybudovaného umělého poldru (hráze). Vlivem zvýšené hladiny řeky hrozil částečný sesuv hráze a vysoké bylo i riziko jejího protržení a následného zatopení velké části obce. Odřad v těchto určených místech odčerpával vodu pomocí čerpadel MČS 400 K2/2 a MČS 1500 K2. Rozloha čerpané vodní plochy byla cca 0,5 km2 a byl odčerpán cca 1.2m vysoký vodní sloupec v průběhu nasazení 48 hodin. Na základě rozhodnutí místních krizových orgánů bylo čerpání ukončeno.