EU.CARPATHEX 2011

Modul České republiky na chemickou, biologickou, radiologickou a jadernou detekci a odběr vzorků (CZERT CBRN tým - Czech Emergency Response Team Chemical Biological Radiological and Nuclear detection and sampling) se zúčastnil cvičení EU.CARPATHEX 2011, které se konalo v Polsku v Podkarpatském regionu 12. – 16. 9. 2011. Cvičení EU.CARPATHEX 2011 simulovalo mimořádné události související se závažnými haváriemi v technologických provozech a v železniční dopravě, kde docházelo k úniku látek CBRN. Odřad se skládal z příslušníků HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje (chemická laboratoř Kamenice). Další 2 příslušníci HZS ČR se účastnili jako hodnotitelé cvičení.
Cvičení se zůčastnilo přes tisíc účastníků z pěti zemí.
Během cvičení český tým zasahoval při dvou simulovaných haváriích a celkem detekoval 47 nebezpečných chemických látek a 3 radioaktivní. Jako první zasahovala mobilní chemická laboratoř při simulované dopravní nehodě, kdy z nákladního automobilu spadly sudy s neznámou látkou do jezera. Naši odborníci provedli detekci látky a zjistili, zda nedošlo ke kontaminaci vody. Další simulovanou akcí byla exploze ve skladu s chemikáliemi. Naše jednotka prováděla v zamořené zóně odběr a analýzu vzorků velkého množství nebezpečných látek..
Týmy měli za úkol prokázat také svoji soběstačnost po celou dobu cvičení, což se našemu týmu jako jedinému povedlo.
V pátek 16.9. proběhlo ukázkové cvičení, na které se přijela podívat komisařka Evropské unie pro mezinárodní spolupráci a humanitární pomoc Kristalina Georgieva a polský ministr vnitra Jerzy Miller.
V rámci cvičení byl uspořádán technický seminář, kterého se zúčastnili příslušníci MV-GŘ HZS ČR.