SimEX 2011

Ve dnech 3. až 7. 10. 2011 se zúčastnili cvičení SIMEX ve Švýcarsku styční důstojníci a velitelé USAR odřadu. Jednalo se o štábní cvičení pod záštitou INSARAG. Cvičení se kromě českého USAR týmu zúčastnili USAR týmy ze Švýcarska, Německa, Rakouska, Číny, USA, Kolumbie, Indie, Jordánska a Velké Británie. Pro potřeby cvičení zástupci českého USAR týmu vykonávali funkce velitele týmu, styčného důstojníka, manažera pro logistiku, informace a nasazení. Tým byl v průběhu cvičení doprovázen trenérem – koordinátorem, který tým provázel jednotlivými úkoly a následně s týmem úkoly vyhodnocoval. V průběhu cvičení bylo demonstrováno společné plánování operací USAR týmů v postižené zemi zastřešené OSOCC a spolupráce s místními záchrannými složkami pod vedením LEMA. Součástí cvičení byla také rekognoskace postiženého území a předávání informací na OSOCC nebo LEMA, koordinace nasazení s ostatními USAR týmy, praktické používání dokumentace nebo aplikace značení dle metodiky INSARAG.