Nácvik stavby modulu předsunutá zdravotnická jednotka Traumateamu ČR

Dne 28. Května 2012 se v areálu Fakultní nemocnice Brno uskutečnil nácvik stavby předsunuté zdravotnické jednotky Traumateamu ČR, který je určen pro mezinárodní záchranné operace. Tento tým je složen z lékařů a zdravotnického personálu FN Brno a dále ze členů USAR odřadu HZS hl. m. Prahy, kteří týmu poskytují logistickou a technickou podporu.
Cílem nácviku bylo rozvinutí předsunuté zdravotnické jednotky Traumateamu ČR, tak aby splňovala podmínky dané mezinárodními pravidly (modul č. 7 Advanced Medical Post dle Rozhodnutí komise EU Euratom o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství ze dne 20. 12. 2007, 2008/73/ES, Euratom). Mezi jeden z požadavků patří i schopnost zásahu 1 hodinu po příjezdu na místo. Tento úkol obnáší přesně zpracovaný systém výstavby předsunuté zdravotnické jednotky tak, aby byly postaveny a vybaveny ty nejdůležitější stany zdravotnické jednotky a mohla tak okamžitě začít činnost Traumateamu ČR.
Nácviku se zúčastnili členové Traumateamu ČR z FN Brno (9 lékařů a 14 nelékařského zdravotnického personálu) a členové USAR odřadu HZS hl. m. Prahy (velitel, styčný důstojník a 6 týlových techniků). Celkem tým tvořilo 31 členů.
Nácvik se uskutečnil v rámci budování kapacit Traumateamu ČR a přípravy na taktické cvičení složek IZS s mezinárodní účastí MAAFEX 2012, na kterém bude prověřena akceschopnost Traumateamu ČR pro činnost na mezinárodních záchranných operacích.