IV. Mezinárodní setkání kynologů - Kaznějov 2012

Ve dnech 13. – 16. 6. 2012 se v Kaznějově uskutečnilo Mezinárodní setkání kynologických týmů USAR odřadů. Setkání bylo koncipováno jako cvičení a instrukčně-metodické zaměstnání pro dvoučlenné kynologické týmy a probíhalo nepřetržitě po dobu dvou dnů praktickou činností v terénu za použití figurantů představujících zraněné nebo mrtvé osoby.
Současně s kynology byl v místě cvičení nasazen také USAR odřad, jehož příslušníci prováděli vyhledávací a záchranné práce za použití záchranářské techniky.
Setkání se zúčastnili i kynologové ze Slovenské republiky.
 
Námět cvičení:
Dne 13. června 2012 ve 3.03 hod. ráno místního času zasáhlo zemi Kaznějovsko ničivé zemětřesení o síle 7,6 Richterovy škály. Epicentrum zemětřesení bylo v hloubce 10 km a vzdáleno 18 km severně od hlavního města Plasko. Vlivem zemětřesení došlo ke zřícení většiny budov městské zástavby města Vitacit, kde došlo k silnému poškození továrny na výrobu průmyslových a vojenských výbušnin, jehož součástí bylo i zkušební centrum munice. Následkem zemětřesení došlo k požáru výrobní linky a následným výbuchům. Došlo k totální destrukci většiny budov městské aglomerace a u zbylých stojících objektů je předpoklad velmi narušené stability. Je předpoklad zavalení mnoha osob pod troskami budov. Přeživší osoby se vlastními silami snaží vyhledat a zachránit pohřešované a zavalené osoby.
Kaznějovsko nemá dostatečné síly a prostředky na zvládnutí situace a proto se rozhodlo požádat o zahraniční pomoc prostřednictvím mezinárodních organizací (UN-OCHA a EU Monitorovací a informační centrum). Na základě této žádosti jsou do postižené oblasti vyslány záchranné týmy. MV-generální ředitelství HZS ČR aktivuje USAR odřad v úrovni Medium. Zahraniční záchranné týmy budou provádět vyhledání a záchranu obětí katastrofy na místě mimořádné události ve spolupráci se záchrannými složkami dané postižené země.  
Video: http://youtu.be/0535buUvCkw