MAAFEX 2012

Taktické cvičení složek IZS s mezinárodní účastí MAAFEX 2012
Ve dnech 23. - 26. 6. 2012 proběhlo taktické cvičení složek IZS s mezinárodní účastí MAAFEX 2012 v Teplé na Karlovarsku.
Cvičení se zúčastníl také Traumatým České republiky (modul AMP - Advance Medical Post). Modul se skládá z lékařského personálu FN Brno a 6 členů USAR odřadu, kteří zabezpečují logistikou podporu pro tento tým.
Byla prověřena připravenost týmu k nasazení v zahraničí v rámci EUCP mechanismu.
Námět cvičení
Území kraje bylo v noci z 20. na 21. června zasaženo zemětřesením s magnitudou 7,5 v hloubce cca 1,5 km s epicentrem 6 km JZ od města Teplá. Následkem zemětřesení došlo k narušení hráze blízké přehrady Podhora a Betlémského rybníku. Přívalová vlna způsobila výrazné škody na budovách, silniční a železniční síti, dochází k výpadkům dodávky elektrické energie a tepla. Situaci dále zhoršuje vytrvalý silný déšť. Hladiny vodních toků překročily druhé a třetí stupně povodňové aktivity. Prvotní odhady hovoří o desítkách mrtvých, stovkách zraněných a pohřešovaných.
Zasahující jednotky PO a složky IZS se soustředí na záchranu a vyhledávání osob v terénu a z vodní hladiny, zesílení protipovodňových hrází, zajištění statiky a celistvosti poškozených domů, zajištění evakuace a nouzového přežití obyvatelstva. Koordinací činnosti nasazených SaP je pověřen řídící důstojník HZS kraje.
Vzhledem k rozsahu MU požádal hejtman Karlovarského kraje OPIS GŘ HZS ČR o ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací a následně i o těžkou techniku a o mezinárodní humanitární pomoc pro zajištění nouzové zdravotnické péče o zraněné obyvatele a v rámci příhraniční pomoci požádal prostřednictvím KOPIS HZS Karlovarského kraje THW Sasko, Durynsko o poskytnutí těžké techniky a expertů v oblasti zajištění statiky porušených budov a budování provizorních protipovodňových hrází.
 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=ACITC8ztwIY