Sooučinnostní výcvik kynologů - Klánovice 2006

SOUČINNOSTNÍ VÝCVIK KYNOLOGŮ V KLÁNOVICÍCH

16. - 17. února 2006 Klánovice

Od čtvrtka 16.2.2006 do pátku 17.2.2006 proběhl součinnostní výcvik kynologů se psy, předurčených k záchranným a vyhledávacím pracem, ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy a příslušníky HZS hl. m. Prahy, kteří jsou předurčeni pro nasazení do mezinárodních operací jako členové USAR týmu. 

Výcvik byl zaměřen na upevnění a prohloubení praktických znalostí a dovedností kynologů při nasazení na místě zásahu. Výcvik byl zahájen ve čtvrtek, krátce po poledni, v zařízení Městské policie hl. m. Prahy v Klánovicích, kdy organizátoři proškolili všechny účastníky o bezpečnosti práce na místě zásahu a následně kynology rozdělili do čtyř tříčlenných týmů. Poté proběhlo seznámení kynologů se situací na místě zásahu, kterou zhoršovaly povětrnostní podmínky, kdy celý den hustě pršelo a foukal studený vítr. Místem nasazení byly sutiny bývalého cukrovaru v Úvalech. Toto nasazení bylo zaměřeno na týmovou práci kynologů se psy a jejich schopnost komunikovat s osobami pověřenými řízením na místě zásahu. V každém družstvu byl zvolen vedoucí kynolog a ten měl za úkol koordinaci zbylých členů skupiny na místě nasazení a komunikaci s velitelem zásahu.
 

Druhou částí bylo noční nasazení kynologů při simulované letecké nehodě malého letadla, které se zřítilo na pravém břehu Vltavy v Praze Klecánkách. Kynologové, nasazeni ve stejných týmech jako odpoledne, byli postupně dopraveni na místo nehody, kde je čekal opět zásah ve složitých podmínkách, kdy déšť vystřídala hustá mlha a chlad, které dokonale prověřily schopnosti orientace a týmové spolupráce jednotlivých kynologů.
 

Třetí částí bylo znovu nasazení při sutinovém vyhledávání, kdy již byli kynologové se psy nasazování jako jednotlivci v objektu bývalého cukrovaru v Kostelci nad Labem, aby si vyzkoušeli spolupráci s příslušníky HZS hl. m. Prahy, kteří byli na místě zásahu připraveni pomocí štěrbinové kamery SEARCHCAM blíže prozkoumat místa, která kynolog, ve spolupráci se svým psem označili jako místo možného výskytu zasypané osoby. Tato část výcviku probíhala již za téměř jarního slunečného počasí, pouze na některých účastnících již začínala být patrná únava, vždyť byli i tací, kteří se dostali po předešlém nasazení do postele až nad ránem a vstávali společně se všemi ostatními v brzkých ranních hodinách.
 

Po ukončení tohoto nasazení, se všichni účastníci přesunuli zpět do Klánovic, kde lektor služební kynologie MV-GŘ HZS ČR pan Gustav Hotový, společně s vedoucím útvaru psovodů Městské policie hl. m. Prahy panem Josefem Žaludem zhodnotili celkový průběh tohoto dvoudenního výcviku, který prověřil síly a připravenost jednotlivých kynologů, ale ukázal také rezervy a nedostatky, na které je třeba se zaměřit a systematicky je řešit.
 

por. Ing. Jiří Serafín
 
MV-GŘ HZS ČR