Mistrovství České republiky ve výcviku záchranných psů 2005 - Vlčnov

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VÝCVIKU ZÁCHRANNÝCH PSŮ
23. - 25. září 2005, Vlčnov
Předposlední zářijový víkend se v obcích Suchá Loz a Vlčnov konal 1. ročník otevřeného Mistrovství České republiky ve výcviku záchranných psů. V naší republice mistrovství republiky, které by bylo otevřené všem složkám integrovaného záchranného systému, doposud chybělo. 
Také proto, po vzoru začleněných v IRO, se rozhodla Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje-České republiky uspořádat toto Mistrovství České republiky záchranných psů. Akce se konala pod záštitou hejtmana Zlínského kraje a MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. 
Veškerá dostupná pomoc byla organizátorům přislíbena také ze strany starostů vybraných obcí Suchý Loz a Vlčnov, pánů Ing. Gazdíka a Ladislava Pijáčka, který se navíc ujal role čestného ředitele Mistrovství a zorganizoval slavnostní stylové zahájení - průvod všech zúčastněných psovodů se psy procházel Vlčnovem, v čele s organizátory, hasiči ve slavnostních uniformách, výše zmíněnými starosty obou obcí, hejtmanem Zlínského kraje a zástupcem Moravskoslezského kynologického svazu. 
Mistrovství se zúčastnilo těchto sedm družstev: 
Svaz záchranných brigád kynologů ČR - 3 družstva (dvě z Olomouce a jedno z Prahy) 
Záchranná brigáda kynologů Jihomoravského kraje ČR - 2 družstva 
Český červený kříž-oblastní spolek Brno - 1 družstvo 
Slovenská republika - 1 družstvo (Fonix Slovakia) 

Soutěžilo se v těchto disciplínách: 
Sobota: 
Denní vyhledávání v přírodním terénu 
Noční vyhledávání v klasických sutinách 
Neděle: 
Poslušnost na překážkách 
Dovednost na překážkách 
Hlavním rozhodčím Mistrovství byl pan Jaroslav Orság (poslušnost a plocha), dalšími pak pan Jaroslav Gajdoš ze Slovenské republiky (noční sutiny) a Jitka Milostná (dovednost a plocha). 
Po dopoledním plošném vyhledávání ve velmi obtížném lesnatém terénu byly výsledky velmi vyrovnané. Noční vyhledávání bylo pro všechny nejnáročnější. Sutiny tvořila skládka polámaných betonových panelů a prostor nebyl vůbec osvětlen. Vyhledávání probíhalo v absolutní tmě a záleželo jen na psovodovi jak pomůže sobě i svému psovi vlastní baterkou. Po této části již začalo být zřetelné pořadí na stupních vítězů a nedělní poslušnost a dovednostní část už pořadí příliš nezamíchaly. 
Závěr třídenního setkání záchranářů proběhl také v oficiálním duchu na náměstí před radnicí ve Vlčnově. Po slavnostním vyhlášení výsledků se ujal závěrečného slova starosta obce Vlčnov a po něm ředitel odboru IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška. Ten také předal putovní pohár absolutnímu vítězi v kategorii jednotlivců věnovaný generálním ředitelem HZS ČR a náměstkem ministra vnitra. Oba výše jmenovaní ve svých projevech ocenili důležitost tohoto prvního Mistrovství republiky, jeho otevřenost všem složkám integrovaného záchranného systému a zdůraznili, že jakékoliv závody záchranářů nejsou soupeřením v pravém slova smyslu, ale spíše důležitým setkáním všech kolegů-záchranářů a cennou výměnou jejich zkušeností, získaných také na akcích Světové záchranářské organizace IRO. 

Vyhodnocení proběhlo v kategoriích jednotlivců a družstev: 
Kategorie jednotlivců: 
1. místo: Jan Fekar (ZBK Olomouc 1) s Německým ovčákem Aiko Venušina sopka 
2. místo: Hana Hluštíková ( ZBK Olomouc 1) s Německým ovčákem Fera Vi-Vla 
3. místo: Bronislav Přibyl (ZBK Praha) s Labradorský retrívrem Endy 
Kategorie družstev: 
1. místo: ZBK Olomouc 1 ve složení Jan Fekar, Hana Hluštíková, Pavel Strnad 
2. místo: ČČK Brno ve složení Lucie Zavoralová, Pavla Stará, Stanislava Libišová 
3. místo: ZKB JmK ČR ve složení Zdeněk Katolický, Soňa Kosinová, Martin Svoboda 

V závěru poděkoval všem soutěžícím i organizátorům vedoucí pořádající organizace, Záchranné brigády kynologů Jihomoravského kraje České republiky pan Zdeněk Katolický. Ocenil velkou korektnost v posuzování všech rozhodčích a do budoucna vyjádřil naději, že příští ročníky otevřeného mistrovství budou postupně přebírat další složky IZS. 

autor: PaedDr. Hana Katolická 
upravil: ppor. Ing. Jiří Serafín, MV-GŘ HZS ČR