II-. Mezinárodní setkání kynologických týmů USAR odřadů - Chomutov 2007

II.MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ KYNOLOGICKÝCH TÝMŮ USAR ODŘADŮ
22.8. - 25.8.2007, Chomutov
Ve dnech 22. - 25. srpna 2007 proběhlo v objektu MV-odborného učiliště požární ochrany v Chomutově a v přilehlých lokalitách II. mezinárodní setkání kynologických týmů USAR odřadů, kterého se mimo tuzemských účastníků zúčastnily i zahraniční týmy a pozorovatelé z Německa, Polska, Estonska, Slovenska a Maďarska. Celkem se tedy v Chomutově sjelo 18 soutěžních týmů.
Soutěž se konala v duchu reálného zásahu, při kterém se podle předem připraveného scénáře stala část území České republiky terčem teroristického útoku neznámé teroristické skupiny. Během tohoto útoku byly napadeny tři významné objekty - jaderná elektrárna, továrna na výrobu zbraní a vládní objekt BIS. Stát požádal o mezinárodní pomoc při záchranných a likvidačních pracích. Během těchto prací bylo nutné využít psovody se psy k vyhledání postižených osob zavalených v sutinách objektů.
Tomuto námětu se organizátoři snažili přizpůsobit celý program a podmínky setkání. V prostorách odborného učiliště požární ochrany Chomutov vybudovala základna logistiky Olomouc během několika málo dní stanové městečko určené nejen pro ubytování psovodů, ale byl zde také zřízen OSOCC (z anglického On-Site Operations Coordination Centre, čili koordinační štáb v místě mimořádné události), kde byly každé čtyři hodiny zveřejňovány nové informace a harmonogram nasazení. V praxi to vypadalo tak, že se jednotlivé dvoučlenné týmy musely pravidelně každé 4 hodiny dostavit do OSOCC a podívat se, zda právě oni nebudou v následujících čtyřech hodinách nasazeni na místo neštěstí. Během celé akce byly pořádány informační brífinky, na kterých se účastníci dovídali dosavadní počty nasazených týmů, počet nalezených osob a v neposlední řadě také nepříjemné informace o fingované aktivaci nástražných výbušných systémů (NVS) nebo drobných poraněních záchranných psů.
Celé setkání bylo zahájeno 22. srpna 2007 v odpoledních hodinách, kdy po přijetí a ubytování soutěžících proběhla veterinární přejímka psů.
Záchranné práce začaly ve středu 22. srpna přibližně ve 21 hodin, kdy byl na místo zásahu nasazen první dvoučlenný tým psovodů. Oficiální zahájení akce proběhlo 23. srpna v 10 hodin, kdy účastníky přivítali významní hosté soutěže jako např. generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, primátorka města Chomutov Ing. Mgr. Ivana Řápková, prezident IRO (mezinárodní organizace záchranných psů) Dr. Wolfgang Zörner a další.
Noční část prací se odehrávala v bývalé úpravně uhlí Herkules v Litvínově. Psovodi byli na místo nasazení přepravováni vozidly odborného učiliště požární ochrany Chomutov a vozidly HZS Ústeckého kraje. Maximální časový limit na splnění nočních prací byl 30 minut.
Následující den se od ranních hodin pokračovalo v soutěži denní částí. V této části čekaly na soutěžící mimo vyhledávání osob v sutinách také další úkoly. Nejdříve museli překonat vodní tok pomocí žebříků. Následoval pěší přesun k přibližně 1 km vzdálenému stanovišti, kde příslušníci HZS Moravskoslezského kraje (členové USAR odřadu) přepravili soutěžící pomocí lanové techniky zpět na druhý břeh toku.
V prostorách denního nasazení velitel zásahu zdůraznil možnost výskytu nástražného výbušného systému (NVS). Během prací tedy soutěžící museli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu na sutině. V případě spuštění NVS psem nebo psovodem byla soutěžícímu udělena penalizace - 100 bodů. Během prací mohli soutěžící zažádat členy USAR odřadu HZS hl. m. Prahy nebo HZS Moravskoslezského kraje o potvrzení nálezu štěrbinovou kamerou. Maximální časový limit na splnění denních prací byl 60 minut.
Každý soutěžní tým během tří dnů absolvoval jedno noční a jedno denní nasazení. Práce na sutinách byly ukončeny 24. srpna v odpoledních hodinách. Z celkového počtu 144 pohřešovaných osob se týmům podařilo nalézt 116 osob. Program setkání poté pokračoval společenským večerem a v sobotu 25. srpna proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže.
Fotografie: Tomáš Hradil, Dušan Stuchlík a Jiří Šlechta