Mistrovství ČR kynologů záchranářů složek IZS 2008 - Praha

MISTROVSTVÍ ČR KYNOLOGŮ ZÁCHRANÁŘŮ SLOŽEK IZS 2008
Ve dnech 12. - 14. září 2008 proběhlo v Praze Mistrovství ČR kynologů záchranářů složek IZS. Role pořadatele se chopila Městská Policie hl. m. Prahy, která tím byla pověřena odbornou kynologickou komisí MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Centrum mistrovství bylo situováno do campu v Klánovicích (Praha 9), kde bylo pořadatelem zajištěno ubytování soutěžících a rozhodčích.
            Soutěž byla určena pro tříčlenná družstva, která byla složena z vedoucího družstva a dvou psovodů. Soutěžilo se ve dvou specializacích – sutinovém vyhledávání a plošném vyhledávání. Každý z psovodů byl vedoucím svého družstva určen pro jednu specializaci (soutěžní disciplínu). Soutěže se účastnilo celkem 9 družstev z různých organizací.
            Po příjezdu všech účastníků byla provedena veterinární přejímka a následovala porada vedoucích družstev s hlavním rozhodčím (Gustavem Hotovým) a ředitelem mistrovství (Josefem Žaludem), kde vedoucí družstev vylosovali svým psovodům startovní pořadí. Celá soutěž byla slavnostně zahájena 12. září 2008 v 18:00 slavnostním nástupem všech soutěžících. Po slavnostním nástupu se psovodi začali připravovat na první část mistrovství – noční nasazení.
Noční práce byly zahájeny ve 21:00. Závodníci určeni pro vyhledávání v sutinách byli postupně odváženi na nasazení vozidly Městské policie hl. m. Prahy do prostor nacházejících se v centru Prahy na Rohanském ostrově. Zde na ně u několika čerstvě zbouraných hal již čekali rozhodčí pro sutinové nasazení - ppor. Mgr. Petr Vodička a mjr. Ing. Martin Červenka DiS. Soutěžící podal rozhodčím hlášení a ti ho seznámili se situací panující na místě nasazení, sdělili mu počet pohřešovaných osob (v tomto případě jich bylo 5) a časový limit k vypracování úkolu, který byl stanoven na 25 minut. Úkolem soutěžících bylo nalézt co nejvíce figurantů v co nejkratším čase.
Zároveň se sutinovými pracemi byly zahájeny také práce na „plochách“. Ty byly situovány do lesoparku městské části Praha – Bohnice. I zde práce psovoda začínala podáním hlášení rozhodčím - Pavlu Šabackému z KZJ ČR a Karlu Novákovi z Horké služby. Rozhodčí opět sdělili soutěžícímu počet pohřešovaných osob (v tomto případě jich bylo 6) a časový limit, který byl stanoven na 30 minut. Úkolem psovoda bylo v co nejkratším čase najít ve velice náročném terénu figuranty, zapsat si jejich jména a ty pak sdělit rozhodčím. Noční práce byly ukončeny okolo třetí hodiny ranní.
Soutěž dále pokračovala denními pracemi, které byly zahájeny v 10 hodin pod taktovkou stejných rozhodčích. Sutinové práce se odehrávali opět na Rohanském ostrově a to s pěti figuranty ukrytými v sutině. Plošné vyhledávání probíhalo v rozlehlém lese Klánovic, kde se ukrývalo 5 osob a maximální časový limit byl zkrácen o pět minut oproti nočnímu nasazení.
Hodnocení soutěže bylo velice jednoduché. Každému psovodovi bylo za nalezení osoby připsáno 100 bodů. Další sledovanou veličinou při práci byl čas od započetí práce do ukončení práce psovodem nebo vypršení časového limitu.
Po náročném nočním a denním nasazení nastala v sobotu odpoledne všemi očekávaná chvíle – vyhlášení výsledků soutěže. Vyhlašovaly se celkem tři kategorie a to: jednotlivci sutiny, jednotlivci plochy, družstva sutiny + plochy.
 Autor: kpt. Ing. Jiří Šlechta