MERIDIEM 2011

Ve dnech 2. - 3. listopadu 2011 proběhlo na území plzeňského kraje taktické cvičení USAR odřadu. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost týmu na případné vyslání do zemětřesením postižené země. Odřad složený z příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, lékařů, kynologů se psy si procvičil přesun z místa služebního působiště do místa cvičení. Cvičení proběhlo praktickou (dynamickou) činností v terénu za použití figurantů imitujících (představujících) zraněné nebo mrtvé osoby. Oběti mimořádné události byly vyhledány a vyproštěny ze sutin zřícených budov.
 
text: Ivana Svitáková, tisková mluvčí MV-GŘ HZS ČR