Cvičení POLEX 2013

Ve dnech 23. – 26. 4. se v Polsku ve městě Pstraže konalo cvičení organizované Polskou Hlavní správou státního požárního sboru a INSARAG Regionální sekcí pro Afriku, Evropu a Blízký východ. Cvičení se za Českou republiku účastnil střední USAR odřad HZS hl. m. Prahy. Jejich úkolem na mezinárodní záchranné operaci bylo, v souvislosti se simulovanou mimořádnou událostí (zemětřesení) ve fiktivní zemi Nibyland, zapojení do záchranných prací a koordinace činnosti s místními orgány krizového řízení, místními a zahraničními záchrannými složkami v místě mimořádné události.
 
Námět cvičení:
Dne 23. 4. 2013 zasáhlo zemětřesení stát Nibyland. Zemětřesení bylo následováno několika následnými otřesy a další následné otřesy byly očekávány v následujících hodinách. Bylo zaznamenáno velké množství obětí a zřícených budov. Nejpostiženějším městem byly Pstraže a okolní vesnice. Dodávka vody a kanalizační systém byly vážně poškozeny, stejně tak komunikace, dodávky plynu a energií. Zaznamenány byly požáry v několika veřejných a soukromých budovách. Nemocnice v regionu byly přetíženy a humanitární organizace pracovaly na pokraji svých kapacit. Tisíce lidí byli bez přístřeší. Silnice byly zablokovány dopravními zácpami a velkým množstvím dopravních nehod.
 
Všechny národní zdroje byly zapojeny do záchranné činnosti v regionu. 23. 4. 2013 zaslal Nibyland žádost o pomoc Monitorovacímu a informačnímu centru EU (DG ECHO) a sousedním státům (Polsko, Ukrajina, Ruská federace, Česká republika, Německo).