Humanitární pomoc Srbsku a Bosně a Hercegovině

Humanitární pomoc Srbsko a Bosna a Hercegovina

V průběhu měsíce května a června 2014 poskytovala Česká republika celkem pětkrát záchranářskou a materiální humanitární pomoc Republice Srbko a Bosně a Hercegovině. Oba státy byly postiženy rozsáhlými povodněmi.

Republika Srbsko požádala prostřednictvím Evropské komise o humanitární pomoc v souvislosti s rozsáhlou mimořádnou událostí – dlouhotrvajícími dešti a následnými povodněmi. Po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR poskytlo MV-generální ředitelství HZS ČR humanitární pomoc ve formě záchranných jednotek – čerpacích odřadů s nezbytným vybavením.

První „čerpací odřad” odjel v pátek 16. května 2014 do Bělehradu. Tento odřad v Srbsku působil do 29. května 2014. Odřad byl složen z příslušníků ZÚ HZS ČR a styčného důstojníka z HZS Olomouckého kraje. V Srbsku čerpali zatopená území pomocí čerpadla Sigma MČS 400.

Další čerpací odřad byl vyslán do Srbska 21. května 2014. Byl složen z příslušníků ZÚ HZS ČR, styčného důstoníka z HZS Jihomoravského kraje a ve výbavě měli čerpadlo Sigma MČS 1500. Tento odřad v Srbsku působil do 30. května 2014.

Bosna a Hercegovina požádala o humanitární pomoc v nočních hodinách dne 15. 5. 2014 prostřednictvím Evropského centra pro koordinaci odezvy na mimořádné události (ERCC) i NATO. Po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, poskytlo MV-generální ředitelství HZS ČR humanitární pomoc ve formě záchranné jednotky.

Patnáctičlenný odřad Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje vyjel v noci na středu 21.5.2014 na pomoc povodněmi postižené Bosně a Hercegovině a působil v postižené oblasti až do 1. června. Prvořadým úkolem odřadu bylo v postižené zemi odčerpávat vodní laguny. Tým byl vybaven dvěma velkokapacitními čerpací stanicemi - čerpadlo Somati, které je určeno pro dálkovou dopravu vody a čerpadlo Sigma MČS 400, to slouží pro vysokokapacitní čerpání vody.

Dále byla Bosně a Hercegovině poskytnuta také materiální humanitární pomoc, konkrétně 1120 kusů balíčků první pomoci a nouzového přežití ze skladů Správy státních hmotných rezerv. Takový balíček obsahuje například lékárničku, prostředky na úpravu vody, ohřívače na ohřev potravy, potraviny, svíčky nebo zapalovač. Pomoc byla přepravována odřadem ZÚ HZS ČR a dne předána 20. května 2014.

Další materiální pomoc, která byla poskytnuta Srbsku a Bosně a Hercegovině, byl materiál, který HZS ČR celkem dvakrát přepravil pro Český červený kříž, který pomoc připravil s krajanským sdružením Lastavica.  Humanitární pomoc oblečení, jídlo, pitná voda, zdravotnický materiál, čistící, dezinfekční a úklidové prostředky.

Pomoc do postižených oblastí byla vyslána celkem dvakrát. Ve dnech 20. až 24. června 2014 dvě vozidla Národní základny humanitární pomoci převezla celkem 16 tun materiální humanitární pomoci do Srbského Bělehradu a do Bosny a Hercegoviny, konkrétně do Banja Luky a Sarajeva. Podruhé se ve dnech 24. až 27. května 2014 vydala tři vozidla Národní základny humanitární pomoci do měst Sarajevo a Pale (Bosna a Hercegovina) a opět do Bělehradu, kam převezla celkem 32 tun materiální humanitární pomoci.

Kromě záchranných jednotek a materiálu byl do Srbska vyslán také český expert na řešení mimořádných událostí velkého rozsahu.

 Jednalo se o plk. Ing. Romana Hlinovského, ředitele HZS Libereckého kraje, který byl nominován a následně zařazen do koordinačního a vyhodnocovacího týmu Evropské komise. Plk. Hlinovský prošel speciálním výcvikem, pořádaným Evropskou komisí, pro mise tohoto typu. Navíc, jako krajský ředitel má bohaté zkušenosti s řešením povodní v České republicea s koordinací záchranných a likvidačních prací.

 

Hlavním úkolem týmu expertů bylo získání detailních informací o situaci v zemi, provedení průzkumu postižených oblastí, komunikace s místními úřady, ministerstvy a vládou o potřebách v zemi. Na základě těchto informací pak Evropská unie vysílala do oblasti týmy z jednotlivých zemí, materiální pomoc a na místě koordinovala činnost tak, aby pomoc byla co nejefektivnější.