IER 2015

V termínu 17. – 19. června 2015 se v Brně a Kaznějově uskutečnilo reklasifikační cvičení USAR odřadu HZS ČR dle metodiky INSARAG.

Záměrem reklasifikačního cvičení bylo deklarovat, že český USAR odřad je stále po organizační, operační, taktické, technické a odborné stránce připraven v místě mimořádné události efektivně zasahovat jako HEAVY USAR odřad dle standardů INSARAG..

Český USAR odřad tuto reklasifikaci úspěšně absolvoval a patří tak mezi 29 států z celého světa, kteří dosáhli nejvyššího stupně klasifikace na úroveň „HEAVY“.

Dne 16. června 2015 ve 23:00 hod místního času (23 UTC) zasáhlo evropskou zemi Kaznějovsko ničivé zemětřesení o síle 7,9 stupně Richterovy škály. Epicentrum zemětřesení bylo v hloubce 19 km a vzdáleno 30 km severně od hlavního města Pilsen. Nejvíce postižen je region Plasko a jeho hlavní průmyslová oblast v obci Kaznějov. Následkem zemětřesení došlo k totální destrukci většiny budov městské aglomerace a přilehlých průmyslových oblastí, u zbylých stojících objektů je předpoklad vážného narušení stability. Je reálný předpoklad zavalení velkého počtu osob pod troskami budov. Zemětřesení vážně narušilo infrastrukturu v celé oblasti včetně dodávek vody a narušení energetických sítí. Přeživší osoby se vlastními silami snaží vyhledat a zachránit pohřešované a zavalené osoby.

 Kaznějovsko je země ve střední Evropě, která není členem EU, EHP ani NATO. V brzkých ranních hodinách dne 17. června vyhlásilo Kaznějovsko stav nebezpečí pro celé území státu. Byl svolán krizový štáb prezidenta republiky, jakožto nejvyšší koordinační orgán záchranných prací v zemi. Veškeré záchranné složky státu byly aktivovány a působily nepřetržitě v nejvíce postižených oblastech. Republika Kaznějovsko však nemá dostatečné zdroje vlastních sil a prostředků pro zvládnutí situace, a proto se rozhodla požádat o zahraniční pomoc prostřednictvím mezinárodních organizací (UN-OCHA a EU).

Na základě této žádosti MV-generální ředitelství HZS ČR aktivovalo těžký USAR odřad. Zahraniční záchranné týmy prováděly vyhledávání a záchranu obětí katastrofy na místě mimořádné události ve spolupráci se záchrannými složkami republiky Kaznějovsko.

V místě mimořádné události koordinovaly záchranné práce místní orgány (Local Emergency Management Authority, dále jen „LEMA“), vzhledem k předpokládanému příjezdu zahraničních záchranných jednotek bylo nezbytné, aby první USAR jednotka v místě mimořádné události zřídila příjmové centrum pro příjem mezinárodní pomoci (Reception/Departure Centre, dále jen „RDC“) a centrum pro koordinaci nasazení mezinárodní pomoci (On-Site Operations and Coordination Centre, dále jen „OSOCC“). Na pomoc republice Kaznějovsko byly vyslány i další záchranné týmy (klasifikovaný USAR tým z Polska a neklasifikovaný tým z Arménie).

Foto:HZS hl.m.Prahy