Thajsko 2018

USAR.CZ / .. / Thajsko 2018

Čeští hasiči v Thajsku

Velká mediální pozornost byla věnována na přelomu měsíce června a července letošního roku rozsáhlé pátrací a záchranné mise v jeskyni Tham Luang na severu Thajska, která byla zaplavena přívalovými dešti. Uvnitř zůstalo uvězněno celkem dvanáct chlapců se svým fotbalovým trenérem. I Česká Republika se aktivně zapojila do pomoci a jako jediný členský stát Evropské unie nabídl pomoc v podobě vyslání rekognoskační skupiny – hasičských expertů. Česká republika přišla v prvotní fázi s nabídkou vysokokapacitních čerpadel a právě čeští hasiči měli na místě ověřit možnost jejich nasazení.

Ministr vnitra a úřadující ministr zahraničních věcí ČR Jan Hamáček po dohodě s generálním ředitelem HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou rozhodl o vyslání dvou příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, ti do Thajska odletěli v pátek 6. července 2018.

Jednotka MV-GŘ HZS ČR ve složení plk. Ing. David Kareš a ppor. Mgr. Petr Vodička působila ve dnech 6. – 11. července 2018 v Thajsku, kde prováděla vyhodnocení situace. V sobotu 7. července v odpoledních hodinách zahájili dva čeští zkušení hasiči činnost na místě události, v rámci níž se zapojili do schůzek, informativních setkání se zástupci místních autorit (guvernér provincie Chiang Rai, King´s Guard ..) a poté prakticky prozkoumali možné místa nasazení čerpadel, která byla nabídnuta thajské straně v počáteční fázi operace. Možnost nasazení vysokokapacitních čerpadel čeští experti vyloučili, a to z důvodu nevhodného profilu terénu a probíhajícího úspěšného odčerpávání vody. Následně, po konzultaci s vedením generálního ředitelství HZS ČR, thajské straně nabídli menší typ kalových čerpadel s vysokým výkonem, s potřebným elektrickým a hadicovým vedením, které by byly obsluhovány týmem hasičů a potápěčů. Možnost nasazení takového týmu s čerpadly od rozhodnutí by byla do 48 hodin na místě události. Čeští hasiči se následně zapojili do jednání s vedením týmu zodpovědného za odčerpávání vody, diskutovali o možnostech optimálního odčerpávání vody ze zadní části jeskyně s použitím vhodně zvolené kabeláže elektrického vedení.

V následujících hodinách padlo rozhodnutí o zahájení vyprošťování chlapců z jeskyně a o jejich transportu do nemocnice, po tuto dobu byla česká strana požádána o setrvání ve stavu pohotovosti do doby případného vyžádání naší pomoci ve formě kalových čerpadel s týmem.  

Čeští hasiči v místě nasazení prověřovali možnosti pro případnou přepravu materiálu z letiště, dopravní kapacity v místě a zabezpečení týmu. Současně sledovali vývoj v místě události, pokračující úspěšnou evakuaci chlapců z jeskyně a stávající odčerpávání vody konzultovali s místním záchranným týmem.  

Vzhledem k pozitivnímu vývoji situace a úspěšnému dokončení akce – vyproštění poslední osoby z jeskyně -  mohli čeští hasiči v úterý v noci odletět zpět do České republiky.

 

Thajsko nakonec českou nabídku pomoci nevyužilo. Ze závěrů zastupitelského úřadu vyplývá, že pokud by byla Česká republika o pomoc požádána, znamenalo by to krizový scénář, tzn. dosavadní způsob odčerpávání vody ze zadní části jeskyně by nefungoval, přívalové monzunové deště by celou situace ještě zhoršily a došlo by tedy k přerušení evakuace zbývajících chlapců a trenéra z jeskyně.

 

Na základě vyhodnocení zahraniční akce rekognoskační skupiny bude navrženo praktické ověření navrženého technického řešení tak, aby bylo možno v obdobných situacích efektivně nasadit jednotky HZS ČR. Bude zpracován návrh na doplnění modulu pro velkokapacitní čerpání o možnost čerpání z rozsáhlých a obtížně přístupných prostor – jeskynní systémy, kolektorové systémy, zatrubněné vodní toky apod.

Na velmi dobré úrovni probíhala komunikace s vedoucím zastupitelského úřadu v Bangkoku  s Ing. Markem Libřickým a jeho zástupcem Mgr. Alešem Vytečkou a prostřednictvím nich dále i s místními úřady. Zástupce thajského ministerstva zahraničních věcí Raschada Jiwalai velice ocenil snahu českého státu o poskytnutí mezinárodní pomoci, zejména vyzdvihl nabídku vysoce kvalitních čerpadel a možnost jejich dodání do 48 hodin.

Autoři:

plk. Ing. David Kareš - Záchranný útvar HZS ČR a ppor. Mgr. Petr Vodička - HZS hl. m. Prahy

foto: autoři + Mgr. Aleš Vytečka, MZV