Humanitární pomoc Íránu - duben 2019

Humanitární pomoc Íránu

 

Již od poloviny března čelil Írán rozsáhlým povodním. Na zasažených územích se ocitlo více jak 12 milionů povodněmi postižených obyvatel a 2 miliony obyvatel bezprostředně vyžadujících humanitární pomoc. Dne 8. dubna 2019 došlo na základě žádosti íránských úřadů k aktivaci Mechanismu civilní ochrany Unie (European Civil Protection Mechanism - EUCPM). Česká republika nabídla materiální humanitární pomoc ve formě: stanů, spacích pytlů, přikrývek, elektrocentrál a kalových čerpadel (konkrétně: 16 ks elektrocentrál, 16 ks kalových čerpadel, 480 přikrývek, 96 spacích pytlů s vložkou a 16 stanů).

Další členské státy Evropy, které také nabídly Íránu pomoc, byly Rakousko, Francie, Itálie a Slovensko.

Na základě rozhodnutí ministra vnitra ve spolupráci s ministrem zahraničních věcí o poskytnutí humanitární pomoci Íránu byla na generálním ředitelství HZS ČR započata práce s cílem v co nejkratší době tuto pomoc realizovat. Podle požadavků íránské vlády vyspecifikovala pracovní skupina pro koordinaci humanitární pomoci pod vedením řídícího důstojníka MV-GŘ HZS ČR nabízené komodity. Ve spolupráci s 24. Základnou dopravního letectva v Praze – Kbelích byla naplánována přeprava materiální humanitární pomoci do Teheránu, pomocí letounu CASA C-295 M určeného pro leteckou přepravu jak nákladů, tak osob. Do letounu bylo za asistence vojáků naloženo celkem 16 palet s materiálem ze Skladovacího a opravárenského zařízení Hasičského záchranného sboru ČR, který byl připraven na Národní základně humanitární pomoci ve Zbirohu. Do letounu byla naložena materiální humanitární pomoci o celkové hmotnosti 3,5 tuny.

 

Samotný let se uskutečnil dne 17. dubna 2019 v ranních hodinách. Na transport a bezproblémové předání dohlíželi vybraní dva zkušení styční důstojníci Hasičského záchranného sboru ČR: plk. Ing. Petr Ošlejšek (HZS Olomouckého kraje) a ppor. Mgr. Petr Vodička (HZS hl.m. Prahy). Pomoc byla vyskladněna a předána na letišti v Teheránu ještě téhož dne ve večerních hodinách za účasti vedoucího zastupitelského úřadu Ing. Svatopluka Čumby. Pomoc byla věnována Íránskému Společenství Červeného Půlměsíce a následně poskytnuta obyvatelstvu, které bylo přímo zasaženo povodněmi v provinciích Lorestan a Khuzestan. Celková cena materiální humanitární pomoc nepřesáhla 2 mil. Kč, včetně nákladů na dopravu.

Letoun Armády České republiky s posádkou a styčnými důstojníky přistál na Kbelském letišti 18. dubna 2019 v odpoledních hodinách. „Samotný transport a předání humanitární pomoci proběhlo bez problémů, íránská strana českou materiální pomoc uvítala…“ podle slov styčných důstojníků HZS ČR.

 

Oba styční důstojníci HZS ČR byli vybráni pro splnění úkolů v souvislosti s realizací humanitární pomoci Íránu na základě svých předchozích zkušeností. Ppor. Mgr. Petr Vodička z HZS hl. m. Prahy se účastnil několika zahraničních misí a také zajišťoval transport materiální humanitární pomoci do Albánie nebo Makedonie. Plk. Ing. Petr Ošlejšek, který v současnosti zastává funkci náměstka ředitele HZS Olomouckého kraje, se v minulých letech významně podílel na realizaci projektů souvisejících s dlouhodobou rozvojovou spoluprací s moldavskými hasiči.

 

Poskytování humanitární pomoci České republiky do zahraničí se uskutečňuje v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra plní úkoly v oblasti zapojení České republiky do mezinárodních záchranných operací při mimořádných událostech v zahraničí a poskytování humanitární pomoci do zahraničí v součinnosti s Ministerstvem zahraničních věcí. Současně organizuje záchranářskou  a materiální pomoc do zahraničí ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného systému nebo ústředními správními úřad. Úkoly Ministerstva vnitra na tomto poli plní Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Podrobná pravidla jsou dále stanovena prováděcími předpisy, především nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění nařízení vlády č. 527/2002 Sb.

Státní humanitární pomoc je realizována z finančních zdrojů alokovaných v rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí.

Právním předpisem, který upravuje rozhodovací pravomoci v otázkách poskytování humanitární pomoci je zákon č.151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů.

ČR poskytuje do zahraničí humanitární pomoc na bilaterální úrovni nebo prostřednictvím mezinárodních organizací. Kontaktním místem České republiky pro mezinárodní organizace je operační a informační středisko MV-generálního ředitelství HZS ČR.