Humanitární pomoc Ukrajině - květen 2021

V prosinci loňského roku poskytla Česká republika Ukrajině materiální humanitární pomoc v důsledku zvládání pandemie Covid 19, zhruba o půl roku později své gesto pomoci zopakovala a poslala na Ukrajinu další pomoc. Usnesením vlády České Republiky ze dne 19. dubna 2021 č. 389 bylo rozhodnuto o poskytnutí daru Ukrajině v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území této republiky. Poskytnutý materiální dar Ukrajině obsahoval: 192.000 kusů zdravotnických obličejových masek (roušek), 66.000 kusů testů rapid VIDIA a 62.995 kusů testů rapid EDINBURGH v celkové hodnotě přesahující částku 14 mil. Kč.

Přepravu do cílové destinace - Kyjeva – zajistila jednotka MV- generálního ředitelství HZS ČR ve složení pprap. Ondřej Chvojka (velitel jednotky MV-GŘ HZS ČR) a pprap. Adam Mauer. S naloženým tahačem/ nákladním automobilem vyjeli v časných ranních hodinách 11. května 2021 z Hlučína směr česko-polské hranice, přes území tranzitního Polska absolvovali za doprovodu polských hasičů z Państwowe Straże Pożarne a po zdržení na polsko-ukrajinských hranicích pokračovali až do místa předání humanitární pomoci.

Předání daru proběhlo za přítomnosti zástupců velvyslanectví ČR v Kyjevě a zástupců Ministerstva zdravotnictví, jímž byla pomoc směřována.

Po zaslouženém odpočinku po více 1000km dlouhé cestě se hasiči ze Záchranného útvaru vydali po stejné trase zpět do České republiky, na základnu v pořádku dorazili dne 14. května 2021. 

 

 

https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-vezou-humanitarni-pomoc-na-ukrajinu.aspx